We leven in een wereld die constant verandert. De afgelopen jaren zijn ook de inzichten met betrekking tot de opvang van kinderen zonder ouderlijk toezicht veranderd.

Kinderopvang moet zoveel mogelijk gedesinstitutionaliseerd worden. Het streven is om kinderen zoveel mogelijk op te vangen binnen eigen families, alternatieve gezinnen of kleinschalige opvang in de gemeenschap waar ze vandaan komen. Tijdelijke noodopvang dient kortdurend, geestelijk ondersteunend, sober en functioneel te zijn. Het draagvlak hiervoor is groot; 255 grote hulporganisaties zijn bezig geweest om aanbevelingen op te stellen voor de Verenigde Naties. Alle aanbevelingen zijn in december 2019 door de 193 lidstaten aangenomen in de vorm van resoluties.

Wings of Support zal alleen organisaties ondersteunen die programma’s, beleid en diensten ontwikkelen en implementeren die erop gericht zijn kinderen uiteindelijk zoveel mogelijk op te vangen in gezinsstructuren.

Lees hierover meer op onze projectenpagina:

h

Geen berichten gevonden.