Speelplezier tijdens de vakantie

 • Projectgegevens

  Aanmaakdatum: 11/04/2015 7:15am

  Project status: Afgerond

  Aanvraag: werking speelpleinen financieren

  Begroting: €5613.0

  Omschrijving

  De Peruaanse organisatie Padma ondersteunt kinderen, jongeren en vrouwen. Deze zijn vaak slachtoffer van familiaal en/of seksueel geweld. Padma focust op 3 pijlers: preventie, interventie en opleiding. Er worden workshops gegeven aan leerlingen, ouders en leerkrachten in 3 publieke scholen. Tijdens de zomervakantie kunnen een 100-tal kinderen terecht bij de speelpleinwerking. Padma biedt ook psychologische ondersteuning aan slachtoffers en werkt samen met het opvanghuis Corazon de Jesus waar er 20 kinderen worden opgevangen. Op basis van hun ervaringen ontwikkelt Padma evidence-based interventiemodellen en betrekt lokale en nationale overheden om de draagwijdte van hun werking te vergroten. De huidige projecten situeren zich in de sloppenwijken van het district Villa El Salvador in Lima. Binnenkort zijn er weer schoolvakanties en wil Wings of Support er voor zorgen dat er ook dan zeker speelpleinen kunnen worden georganiseerd zodat de kansarme kinderen uit de sloppenwijk een zinvolle en vooral erg leuke vakantie krijgen.

 • Adres

  Lat: -76.99601

  Long: -12.119558

  Contact informatie

  Contactpersoon 1

  Naam: Barbara Bregman

  Functie: Projectcoördinator

  Email: barbara@wingsofsupport.org


  Contactpersoon 2

  Naam: Astrid Pauwels

  Functie: Projectcoördinator

  Email: astrid.p@wingsofsupport.org

  Benodigde producten

  werking speelpleinen financieren

  Routebeschrijving

  Geen informatie aanwezig.