Noodhulp vanwege Corona

 • Projectgegevens

  Aanmaakdatum: 05/27/2020 12:31pm

  Project status: Lopend

  Aanvraag: Voedselpakketten aangevuld met school en hygiëne materiaal

  Begroting: €1545.0

  Omschrijving

  De Colombiaanse stichting Fundación Pescador de Letras biedt hulp en ondersteuning aan 128 kansarme kinderen van drie tot twaalf jaar uit de wijk La Boquilla in Cartagena, Colombia. De Colombiaanse stichting, een Colombiaans-Nederlands initiatief, onderhoudt daartoe basisschool Pescador de Letras, om jonge kinderen een kans te bieden op een betere toekomst. De naam betekent letterlijk ‘Lettervissers’ en verwijst naar het belangrijkste middel van bestaan in La Boquilla, de visserij. Naast het bieden van basisonderwijs maakt Fundación Pescador de Letras ook programma’s mogelijk die zijn gericht op sociale, muzikale, creatieve en psychologische ontwikkeling en sport. Deze activiteiten zijn ingebed in de buurt en dragen op die manier bij aan de kwaliteit van leven binnen de hele gemeenschap, aan begrip en sociale samenhang. De deur staat ook open voor leerlingen met een leerachterstand of (lichte) handicap. Dat is onderdeel van het inclusieve onderwijs. Daar hoort ook bij respect voor zowel culturele en etnische gewoontes en tradities als voor milieu, vrouwen emancipatie en een goed leefklimaat. Daarnaast ontwikkelt de Fundación projecten gericht op de rechten van kinderen en op het terugdringen van huiselijk geweld. Dit alles in samenspraak met de ouders, overige familieleden en de gemeenschap om daar zoveel mogelijk draagvlak te creëren en te behouden. De school zelve bestaat al sinds 2007 en is altijd volledig afhankelijk geweest van financiering door donateurs Fundación Pescador de Letras tijdens de Corona-crisis : In verband met de Corona-crisis moesten wij de derde week van maart 2020 de school sluiten. De Colombiaanse regering vaardigde een decreet uit, dat al het onderwijs vanuit huis gevolgd diende te worden. Natuurlijk niet geheel eenvoudig met onze school; de meeste mensen hebben geen internet. Hierop heeft ons team aan alle ouders de zelfstudie-pakketten overhandigd, incl. uitleg / instructies. Per dag heeft men taken. Alle onderwijzers zijn tussen 8am-5pm op werk/school-dagen beschikbaar per mobiele telefoon & WhatsApp (=WA), wanneer men vragen heeft of wanneer er onduidelijkheden zijn. Kinderen waarvan wij weten dat zij bepaalde leer-problemen hebben, krijgen additionele (telefonische) begeleiding van de onderwijzers. Voor de jongsten (3-5 jaar oud) sturen de onderwijzers “instructies” naar de ouders, per WA-video. Naast de voornoemde instructies aan de ouders, zijn er ook tips & suggesties gegeven aangaande de zelfstudie thuis, de hygiëne in het algemeen en preventieve maatregelen om het Corona-virus tegen te gaan (handen wassen, thuis blijven etc.) Inmiddels is deze zelf-studie al ruim 2 maanden gaande; ieder maand worden de zelfstudie-pakketten aan de ouders overhandigd. Zoals het er nu uitziet gaan de scholen voor 1 september 2020 niet open. De buurt zelve (La Boquilla) is moeilijk dan wel niet te ‘handhaven’ door politie, leger en overige overheids-/gemeente-instanties. De lokale bewoners gaan dagelijks naar het naastgelegen strand. Hun eigen devies: beter dat wij ons wat spreiden in plaats van opgesloten zitten in onze kleine, gammele huisjes. Via directe voorlichting proberen wij de families van onze 128 schoolkinderen de regels uit te leggen - en daarbij praktische hulp te bieden, voor zover mogelijk. Tot nog toe zijn er geen ‘ziekte-gevallen’ bekend bij onze families. Maar er wordt ook niet getest (…..) Cartagena is, na initieel Bogotá en gevolgd door het Amazone-gebied, inmiddels al een paar weken het epicenter van het Corona-virus in Colombia. Sinds vorige week staat Cartagena onder rechtstreeks ’toezicht’ van de centrale regering in Bogotá. Of dat echt iets gaat wijzigen, valt te betwijfelen. Overigens doet Colombia het als land relatief ‘goed' - wij hebben tot op heden ruim 1.000 officiële doden te betreuren. De regering was er relatief snel bij (met de strenge lockdown-maartregelen), om de gezondheidszorg te beschermen. Dat is tot nog toe goed gelukt, maar wij dreigen wel in een structurele en langdurige economische crisis terecht te gaan komen. In april en mei 2020 hebben wij tweemaal per maand voedselpakketten aan de 128 families van onze schoolkinderen uit kunnen delen, na ontvangst van (lokale) donaties. In mei hebben wij ook pakketten met schoonmaak- en hygiëne-artikelen, waaronder speciale mondkapjes voor kinderen, aan onze 128 families uitgedeeld. Deze (geldelijke) donaties zijn van lokale bedrijven en individuen. het gaat om relatief kleine bedragen per ‘ronde’; hiermee bereiken wij aldus de 128 families van onze schoolkinderen). Bij de laatste ‘ronde’ zijn er ook gesponsorde en zelf-vervaardigde ‘play kits’ voor de allerjongsten uitgedeeld (3-5 jaar). Ook Wings of Support gaat voedselpakketen doneren om er mee voor te zorgen dat de kinderen van Pescador de Letras onbeschadigd door de corona crisis komen

 • Adres

  Adres: Carrera 2 No. 102-2 La Boquilla

  Stad: Cartagena

  Land: Colombia

  Lat:

  Long: 10°29'06.8"N 75°29'31.

  Contact informatie

  Contactpersoon 1

  Naam: Astrid Pauwels

  Functie: Projectcoördinator

  Email: astrid.p@wingsofsupport.org


  Contactpersoon 2

  Naam: Barbara Bregman

  Functie: Projectcoördinator

  Email: barbara@wingsofsupport.org

  Benodigde producten

  Voedselpakketten aangevuld met school en hygiëne materiaal

  Routebeschrijving

  Adres : La Boquilla, sector Bogota, carrera 2 #102-2 Cartagena Met de taxi is het ong. 20min. wel vooraf even contact opnemen met Alexandra Spicker, de manager van Fundation Pescador de Letras, (+57)317 657 9913 gerente@fundaciondeletras.com