Continuering financiële steun

 • Projectgegevens

  Aanmaakdatum: 01/04/2021 9:07pm

  Project status: Lopend

  Aanvraag: Continuering van onze bijdrage aan het salaris van de psycholoog en sociaal werker

  Begroting: €24458.0

  Omschrijving

  Touched Romania vraagt een continuering van de financiële bijdrage voor het salaris van de psycholoog en de sociaal werker, zie OTP-044. Er is geen verhoging van deze salarissen omdat Touched Romania dit dan ook bij haar andere werknemers moet doorvoeren en daar zijn onvoldoende middelen voor beschikbaar. Helaas is de situatie in Roemenië steeds nijpender geworden door de corona crisis en is het bijna onmogelijk om sponsering te werven. Er zijn geen of te weinig testen en de ziekenhuizen liggen vol. Ondanks de quarantaine zijn er al verschillende bewoners, vrijwilligers en leden van Touched Romania ziek geworden. De hulpbehoefte is groot onder de jonge moeders en kinderen door een grotere werkeloosheid en armoede. Touched Romania is in haar 15 jarig bestaan uitgegroeid tot een omvangrijke organisatie en heeft verschillende projecten lopen zoals - Hagar Home Maternal Center; opvanghuis van jonge moeders en kinderen - Vrijwilligers programma; vrijwilligers ondersteunen in 4 ziekenhuizen jonge patiënten - Foster Care Program - Center For Councelling and Social Reïntegration; - Aanleunwoningen om jonge moeders onder begeleiding weer op eigen benen te helpen - Contacten onderhouden met en ondersteunen van moeders die al zelfstandig leven

 • Adres

  Adres: Strada Badea Cartan Nr. 8 Bucharest, Sector 2, Romania

  Lat:

  Long: N44.45.2E26.11.2

  Contact informatie

  Contactpersoon 1

  Naam: Samia Visser

  Functie: Projectcoördinator

  Email: samia@wingsofsupport.org


  Contactpersoon 2

  Naam: Eva Bosnjakovic

  Functie: Projectcoördinator

  Email: eva@wingsofsupport.org

  Benodigde producten

  Als je contact maakt met mij of Kitty is er zo een koffer gevuld. Ik heb altijd kleding in huis die nog staat te wachten om vervoerd te worden samia.visser@klm.com

  Routebeschrijving

  Als je belt en je vindt het leuk om het opvanghuis te bezoeken, zal Lidia je komen ophalen. Zij spreekt goed Engels. Wil jezelf gaan dan kan dit met een taxi Street Vasile Lascar nr 164, Sector 2, Bucharest maar laat dit dan wel eerst even weten via Lidia os Samia