Bijles programma's in Philippi

 • Projectgegevens

  Aanmaakdatum: 07/22/2018 11:32am

  Project status: Lopend

  Aanvraag: After school en vakantie programma

  Begroting: €12226.0

  Omschrijving

  Afgelopen 2 jaar heeft WOS bijgedragen aan het succesvolle Hope Scholar program; een buitenschools bijlesprogramma dat tijdens de vakanties wordt doorlopen door grade 8 en 9 leerlingen van diverse scholen uit de Philippi Townships. Wegens het succes van het programma, maar tegelijkertijd de blijvende noodzaak, wordt WOS gevraagd bij te dragen aan het vervolg. Een WOS bijdrage aan de lopende kosten die hieraan verbonden zijn, zijn onmisbaar voor een succesvol vervolg!

 • Adres

  Adres: B14 Waverley Court, Kotzee Road Mowbray

  Postcode: 7700

  Stad: Kaapstad

  Land: South Africa

  Lat: 18.470421

  Long: -33.93396

  Contact informatie

  Contactpersoon 1

  Naam: Wido Wilde

  Functie: Projectcoördinator

  Email: wido@wingsofsupport.org


  Contactpersoon 2

  Naam: Robin Ruijter

  Functie: Projectcoördinator

  Email: robin@wingsofsupport.org

  Benodigde producten

  After school en vakantie programma

  Routebeschrijving

  Maak een afspraak via hun kantoor: B14 Waverley Court, Kotzee Road Mowbray, Kaapstad, 7700 South Africa telefoon (0)027-216853431.