BethanyKids at Kijabe Hospital

 • Projectgegevens

  Aanmaakdatum: 11/13/2008 8:43am

  Project status: Afgerond

  Aanvraag: Verbetering van nazorg voor kinderen met Spinibifida, Hydrocephalus en aanverwante beperkingen

  Begroting: €3324.0

  Omschrijving

  Bethany Postoperatieve Nazorg Bethany Relief and Rehabilitation International (BRRI) is een organisatie die in 2001 is opgericht om het leven van kinderen met een handicap te verbeteren. BRRI biedt hulp op verschillende manieren medische hulp aan kinderen uit arme gezinnen met (aangeboren) afwijkingen zoals o.a. spina bifida (“open rug”) en hydrocephalus (“waterhoofd”). Daarnaast runt ze mobiele klinieken voor pre- en postoperatieve verzorging. Ook is BRRI betrokken bij vluchtelingenwerk, voornamelijk vluchtelingen afkomstig uit Sudan en Somalië. Tevens ondersteunt ze zelfhulpgroepen en is ze actief betrokken bij de integratie van gehandicapten in de maatschappij. BRRI heeft een programma (Bethany Kids of Kijabe Hospital) opgezet in het AIC Kijabe Hospital welke chirurgische hulp biedt aan kinderen met Spina Bifida (SB) en Hydrocephalus (HC). Een van de grootste aandachtspunten bij deze operaties is het nazorgprogramma om complicaties en sterfte te voorkomen. Om de nazorg voor deze patiënten beter te reguleren en het ziekenhuis in Kijabe niet teveel te belasten, zijn mobiele klinieken geplaatst op 15 locaties. Op deze manier hoeft de patiënt niet zo ver te reizen. Op dit moment is blaas- en darmonderzoek nog niet standaard opgenomen in het nazorgprogramma in de mobiele klinieken voor kinderen met SB. Hiervoor moet de patiënt nog naar Kijabe toe. Doordat hier reiskosten en reistijd mee gemoeid is wordt dit onderzoek vaak niet gedaan. En dat is jammer want veel kinderen lopen hierdoor onnodig complicaties op. Hierbij moet gedacht worden aan urineweginfecties, nierfalen, waternieren, zweren en wonden. De reden van wegblijven voor dit onderzoek is voornamelijk een geldkwestie. Er is geen geld om de reis te maken naar Kijabe. Het betreft namelijk vaak zeer arme gezinnen. In veel gevallen zijn gezinnen met een gehandicapt kind verstoten door hun familie/vrienden/buren. Zij worden hierdoor ook niet meer door hun families geholpen. (praktisch en financieel). Iets wat onder normale omstandigheden wel het geval zou zijn. Hierdoor moeten de ouders naast de volledige (extra) zorg voor hun gehandicapte kind ook geheel in hun eigen onderhoud voorzien. Een goede oplossing, aangedragen door de patiënten zelf, is om de blaas- en darmbehandeling onder te brengen in de mobiele klinieken. Aan dit verzoek wil BRRI in samenwerking met Wings of Support tegemoet komen. Deze vorm van nazorg kan gegeven worden als het personeel uit Kijabe 1 dag extra per bezoek in de mobiele kliniek verblijft. De bedoeling is om in 1 jaar tijd, met behulp van Wings of Support, lokale mensen (2 per locatie) op te leiden zodat deze vorm van nazorg standaard gaat worden in de mobiele klinieken na een operatie. De kosten voor dit jaar worden besteed aan reis- en verblijfskosten van verpleegkundigen, die deze behandeling gaan uitvoeren en tegelijkertijd zorgen voor het opleiden van lokaal personeel. Het uiteindelijke doel is alle (nu 1049) kinderen deze vorm van nazorg in de buurt te kunnen aanbieden. In lokale klinieken door 2 getrainde lokale mensen per kliniek, 2 keer per jaar.

 • Adres

  Lat: 36.593817

  Long: -0.947034

  Contact informatie

  Contactpersoon 1

  Naam: Pauline Gombault-Pareau Dumont

  Functie: Projectcoördinator

  Email: pauline@wingsofsupport.org


  Contactpersoon 2

  Naam: Marius Dulk

  Functie: Ere-Voorzitter;Oprichter

  Email: marius@wingsofsupport.org

  Benodigde producten

  Verbetering van nazorg voor kinderen met Spinibifida, Hydrocephalus en aanverwante beperkingen

  Routebeschrijving

  neem vanuit Nairobi de weg richting Nakuru (A104). Neem de afslag richting Naivasha (B3 old naivasha road), dit is een prachtige route. Neem vervolgens de afslag richting Kijabe en volg de bordjes naar het ziekenhuis. neem vooraf even contact op met de lokale project leiding. Wellicht is het ook mogelijk 1 van de mobiele klinieken te bezoeken (bijvoorbeeld in naivasha)