Art Week. (start 29-04-2017)

 • Projectgegevens

  Aanmaakdatum: 01/30/2017 8:23am

  Project status: Lopend

  Aanvraag: Art week

  Begroting: €5096.0

  Omschrijving

  IMBA, een project van zelfredzaamheid in Zimbabwe, een land dat zich in een politieke een economische crisis bevindt. Een goed voorbeeld van een health & hunger project. Wat is IMBA? Stichting IMBA in Nederland is in oktober 2004 opgericht ten behoeve van IMBA Zimbabwe. De stichting steunt het werk van IMBA in Zimbabwe en houdt zich in het bijzonder bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid. De twee belangrijkste onderdelen hiervan zijn fondsenwerving &– beheer en draagvlakversterking & voorlichting. IMBA, dat in de plaatselijke taal ‘thuis’ betekent, heeft als visie dat kinderen op een geïntegreerde manier in een (kind)vriendelijke omgeving kunnen opgroeien zodat zij hun volledige potentieel kunnen verwezenlijken en tot creatieve, geïnspireerde, productieve, verantwoordelijke en zorgdragende individuen kunnen worden. IMBA biedt weeskinderen en kinderen die aan hun lot zijn overgelaten een nieuwe start in het leven, een nieuwe familie met een vader en een moeder en broertjes en zusjes in één van de vijf familiehuizen. Een kindgericht gemeenschapsontwikkeling programma (Child Centred Community Development Programme) is bedoeld om de lokale gemeenschap vaardigheden en structuren bij te brengen die ze nodig hebben een kindvriendelijke omgeving te creëren waarin kinderen zich op een holistische manier tot volwaardige individuen kunnen ontwikkelen. Om kansarme kinderen, in het bijzonder uit de rurale omliggende dorpen een gezonde en creatieve vorm van ontspanning en vrijetijdsbesteding te bieden, heeft IMBA een Sports, Arts & Music (SAM) Programma. Het is de bedoeling dat het project in Zimbabwe zo snel mogelijk volledig op eigen benen kan staan, en financieel levensvatbaar en zelfredzaam zal zijn. Om dit te bereiken zijn er verschillende inkomensgenererende projecten, die voldoende opbrengen om een substantiële bijdrage te leveren aan de dekking van de operationele kosten.

 • Adres

  Lat: 31.049491

  Long: -18.007135

  Contact informatie

  Contactpersoon 1

  Naam: Robin Ruijter

  Functie: Projectcoördinator

  Email: robin@wingsofsupport.org

  Benodigde producten

  Art week

  Routebeschrijving

  Geen informatie aanwezig.