Wie wij Zijn

Wings of Support is een onafhankelijk, particulier initiatief van medewerkers van de KLM groep. Wij helpen kinderen waar deze maatschappijen op vliegen door middel van het faciliteren van onderwijs, opvang en medische hulp. Hiermee wil Wings of Support een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen bewerkstelligen in hun eigen leefomgeving. Het ondersteunen van lokale hulpprojecten op bestemmingen van KLM gebeurt met financiële steun van onze donateurs en sponsors. | Can not read this? Translate in browser |

Uniek

Door de aard van het werk komt het vliegend personeel in veel landen, zo kan een project maximaal bezocht worden, zowel door mensen van Wings of Support als door geïnteresseerde donateurs. Belangrijke ambassadeurs zijn onze projectcoördinatoren. Zij bezoeken de projecten tijdens hun rust tussen twee vluchten, onderhouden contact met de lokale organisatie en doen daar verslag van. De kosten blijven daardoor zeer laag. Wings of Support opereert onafhankelijk van de KLM, maar de vrijwillige medewerkers kunnen het werk uitvoeren dankzij de medewerking van dit bedrijf.

Doel

Het statutaire doel van Wings of Support is het verlenen van gerichte en onvoorwaardelijke steun aan groepen kinderen in het algemeen en die in 10 ontwikkelingslanden in het bijzonder. Ook ambieert Wings of Support het bewerkstelligen van een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van
kinderen in hun eigen woonomgeving. Dit gebeurt zonder onderscheid te maken van ras, geloof of politieke overtuiging.

Missie

Wings of Support steunt groepen kinderen op bestemmingen van KLM en Martinair door middel van het geven van financiële steun en indien mogelijk, praktische hulp ten behoeve van onderwijs, onderdak en medische verzorging. Wings of Support verleent rechtstreekse, kleinschalige hulp aan groepen kinderen vanuit een duurzaamheidsgedachte. Tegelijkertijd geeft Wings of Support donateurs en sponsors mogelijkheden om de handen op projecten uit de mouwen te steken.

Visie

Wings of Support streeft naar integriteit en optimale inzet van haar vrijwilligers en de middelen die tot haar beschikking staan en legt een transparante en zorgvuldige verantwoording af over de resultaten. Wings of Support heeft geen betaalde krachten en werkt alleen met vrijwilligers, die door de aard van hun werk geen reis- en verblijfkosten hebben. Op deze manier streeft Wings of Support naar duurzame relaties met vertegenwoordigers van de lokale projecten, die op hun beurt ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen geholpen worden.

Historie

Als (vliegend) personeel van een luchtvaartmaatschappij kom je over de gehele wereld en verblijf je in luxe hotels. Maar naast het reizen, de luxe en het maken van leuke uitstapjes, zijn ook lokale normen en waarden en de grote verschillen tussen arm en rijk veelal goed zichtbaar. Luchtvaartpersoneel ziet vaak bedelende, gehandicapte en verwaarloosde kinderen. In sommige landen is het kijken uit het hotelraam al voldoende om deze ellende te zien. Kinderen zijn meestal het grootste slachtoffer van deze mensonterende en onrechtvaardige omstandigheden. Veel van deze kinderen gaan niet naar school en ontvangen daarnaast weinig liefde of vertrouwen. Frustrerend genoeg kan een individu hier weinig aan doen, omdat de tijd, middelen en mankracht ontbreken. Dit gevoel van onmacht bracht oudgezagvoerder Marius den Dulk ertoe om, samen met collega’s, een oproep te plaatsen in een vakblad om met nog meer collega’s de handen ineen te laten slaan. Een aantal collega’s reageerden op de oproep en op 6 november 1998 was de oprichting van Wings of Support een feit.

Heden

Vandaag de dag wordt Wings of Support bemand door een 100-tal onbetaalde medewerkers. Inmiddels kunnen we maandelijks rekenen op de financiële steun van ruim 3500 donateurs, voornamelijk KLM collega’s. Daarnaast wordt Wings of Support gesponsord door een groeiend aantal bedrijven, instellingen en particulieren. Ondertussen heeft Wings of Support sinds haar oprichting meer dan 650 projecten gesteund. Een aantal wat overigens groeiende is, omdat er wekelijks nieuwe projecten worden aangemeld.

Maak het verschil

Ja, ik wil doneren!

Bestuur

Het bestuur, de dagelijkse leiding van Wings of Support, wordt in haar uitvoeren gecontroleerd door de Raad van Toezicht. In dit bestuur hebben naast de voorzitter, secretaris en penningmeester ook een bestuurslid projecten en een bestuurslid communicatie zitting (en kent plaatsvervangers, plv.). Het bestuur vergadert acht keer per jaar. Naast hun bestuurlijke werk geven de bestuursleden leiding aan hun eigen commissie met hun eigen onderwerpen.

Voorzitter

Martine Röell

We zijn al ongeveer 20 jaar bezig om op kleine en soms grotere schaal verandering in kinderlevens te brengen.Martine Röell
 • Connector.

  Secretaris

  Eva Bosnjakovic (vice-voorzitter) & Laura Pot (plv.)

 • Connector.

  Penningmeester

  Loulou de Winter (nevenfunctie bestuurslid Young KLM) & Bram Uijterschout (plv.)

 • Connector.

  Manager projecten

  Marlies van Waveren (a.i.)

 • Connector.

  Communicatie & Social Media

  Bram Snel & Monny Campos Medina (plv.)

 • Connector.

  Sponsoring

  Anne Vos & Victor Munnichs

Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd door het bestuur. Het bestuur is bevoegd bestuurders te schorsen en te ontslaan. Relevante nevenfuncties zijn hierboven benoemd. De Raad van Toezicht keurt de benoeming van bestuurders goed en is tevens bevoegd om bestuurders te schorsen. Slechts noodzakelijke onkosten worden vergoed, zoals kosten ten behoeve van de uitvoering van projecten. In 2017 heeft het bestuur geen kosten gedeclareerd.

Raad van Toezicht


 • Connector.

  Bart de Vries

  Adviser Operations Strategy, KLM

 • Connector.

  Janneke Gökemeijer

  General Manager, Regional Jet Center, Martinair

 • Connector.

  Arjen de Jong

  CFO, ODS B.V. & ASD metal services | Nevenfunctie: bestuurder pensioenfonds VPTech