Ana Mawgood Daycare Centre for Mentally Disabled

Projectgegevens

Projectnaam: Ana Mawgood Daycare Centre for Mentally Disabled
Aanmaakdatum: 22-11-2008
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Inrichting, apparatuur en benodigdheden voor workshops t.b.v. verstandelijk beperkte kinderen/ jongeren
Begroting: € 4.033,00
Instelling: Ana Mawgood
Land:
Locatie:

Benodigde producten

Rolstoelen

Omschrijving

In Egypte leven ongeveer 68 miljoen mensen, waarvan 2 miljoen met een lichamelijke- of verstandelijke beperking. Op dit moment wordt er voor slechts c.a. 8000 mensen hulp geboden. Het hoge percentage verstandelijk beperkten is mede te wijten aan ongeletterdheid, gebrek aan hygiëne, gebrek aan goede voeding, kinderen geboren uit relaties binnen de familie en gebrekkige medische zorg aan vrouwen die in verwachting zijn. In Egypte wordt het krijgen van een gehandicapt kind nog altijd gezien als een schande en vaak wordt dit kind binnenshuis gehouden. Opvang en begeleiding van verstandelijk beperkten is in Egypte nog in ontwikkeling. Het is wel aanwezig maar in beperkte mate, vaak erg prijzig en slecht van kwaliteit. Ook de reisafstand is vaak een probleem. In Cairo zijn kerkgemeenschappen in achterstandswijken die graag de situatie van de verstandelijk beperkten en hun families willen verbeteren. Dit gebeurt door het opzetten van dagopvang centra in de armere buurten zelf. De kerkgemeenschap zorgt voor de benodigde ruimte en worden bij het realiseren van de centra geholpen door het St. Marc Coptic comité en Dorcas International (Egypt). Daarbij moet gedacht worden aan hulp bij de organisatie structuur, sponsorwerving, expertise omtrent alle zaken van dergelijke daycare centra, scholing van begeleiding en leerkrachten, scholing en begeleiding van de ouders. De dagopvang kan 5 dagen per week bezocht worden en ook de familie wordt geholpen bij de acceptatie en integratie van hun gehandicapte kind door middel van training sessies. Verder wordt er naar gestreefd om de centra binnen zo’n kort mogelijk periode (ongeveer 2 jaar) te verzelfstandigen. De afgelopen jaren zijn er al meerdere centra gerealiseerd en laten al goede resultaten zien. Het centrum Ana Mawgood (geopend in de zomer 2008) in de wijk El Marg, een initiatief van de St. Mary Marmina Church, bestaat uit 3 klassen en ongeveer 40 kinderen van verschillende leeftijden en leerniveaus. De kinderen zullen hier o.a. workshops houtbewerking, naaien en weven kunnen gaan volgen. Het doel is dat zij leren leven en werken met hun beperking en vaardigheden leren waardoor zij mogelijk in de toekomst in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. De producten die hier gemaakt gaan worden zullen worden verkocht ten bate van de dagopvang. Voor deze workshops zijn diverse materialen, gereedschappen en machines nodig. WOS gaat deze bekostigen.

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Lex Vries

Contactpersoon 2

Yvonne Welzen