Uitbreiding Bahay Aurora

Projectgegevens

Projectnaam: Uitbreiding Bahay Aurora
Aanmaakdatum: 6-5-2009
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Lopende kosten/salaris voor een bijna verdubbeling van het aantal op te vangen kinderen. Tevens een professionalisering wat ten goede zal komen aan de kwaliteit van de opvang van de kinderen en de continuïteit.
Begroting: € 15.618,00
Instelling: Bahay Aurora
Land: Filippijnen
Locatie:

Benodigde producten

Schoenen, laarzen, regenkleding, kinderkleding, ondergoed, handdoeken, lakens, muziekinstrumenten, ballen, Engelstalige kinderboeken, muziek cd's, engelse DVD bij voorkeur educatief, stimulerend speelgoed voor verstandelijk en lichamelijk beperkte kindere

Omschrijving

Het eerste project bij Bahay Aurora op de Filippijnen, een overkapping van het basketbalveld (sportveld), werd met succes afgerond. Er zijn genoeg redenen te bedenken om verder te gaan me dit project. Oprichter Herke Smidstra en zijn Filippijnse vrouw Arlene hebben naast de opvang van 25 kinderen ruimte over en willen nu het aantal op te vangen kinderen uitbreiden naar 45, want de nood op Filippijnen is erg groot, er leven nog steeds veel te veel kinderen op straat. Het tehuis gaat dus groeien maar daarmee groeien de (lopende) kosten natuurlijk ook. En hier wil Wings of Support een helpende hand bieden. Met het betalen van deze lopende kosten zoals het salaris van een nieuwe groepsleider, een maatschappelijk werker, een sponsorwerver en andere lopende zaken zoals schoolkosten, medische kosten etc. hoopt Wings of Support Bahay Aurora weer verder vooruit te helpen. De sponorwerver is dan in staat om meer sponsors te zoeken en dat kan op de lange termijn zijn vruchten afwerpen en krijgt men hopelijk meer ruimte in het budget. Op dit moment is alle hulp van Wings of Support hoog nodig. Wings of Support is blij te kunnen helpen, weer minder kinderen die hoeven te lijden en op straat of in andere erbarmelijke omstandigheden hoeven te leven.

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Lex Vries

Contactpersoon 2

Astrid Vink