Mentor voor 500 kinderen

Projectgegevens

Projectnaam: Mentor voor 500 kinderen
Aanmaakdatum: 3-1-2011
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Mentorprogramma
Begroting: € 9.456,00
Instelling: Cool to be Me
Land: Zuid-Afrika
Locatie:

Benodigde producten

Schoolspullen!

Omschrijving

'Cool to be me' is een mentorship programma dat is geschreven door Linda Bruce. Zij heeft dit gelanceerd in samenwerking met Patrick Horrigan. Zij richten zich bewust op kinderen in Grade six. Dit zijn kinderen in de leeftijd van 11-14 jaar. De reden hiervoor is dat kinderen in deze leeftijd het meest ontvankelijk zijn voor invloeden van buitenaf. Ook is dit de leeftijd waarin de kinderen gaan experimenteren met drugs, bendes en andere zaken. Daarnaast vindt op deze leeftijd ook het grootste gedeelte van de vorming van het karakter plaats. Reden te meer om hen bruikbare bagage mee te geven om zich te wapenen tegen de maatschappij en haar negatieve invloeden. Het programma bestaat uit 10 weken en elke week krijgen de kinderen éénmaal les van een vaste mentor. In het programma wordt met name aandacht besteed aan het verhogen van het zelfvertrouwen van het kind en willen zij het kind bewust maken van zijn eigen verantwoordelijkheid en invloed op zijn eigen leven. Op basis daarvan wordt daarna aandacht besteed aan alle negatieve gevolgen van bepaalde keuzes, zoals drugs, seks en bendes. Er wordt altijd gewerkt met een mentor die uit dezelfde buurt komt als waarin de school staat. Dit wordt gedaan vanuit een aantal beweegredenen. De mentor spreekt dezelfde taal als de kinderen. Hij komt uit hun omgeving, de mentor an zich goed inleven in de leerling en hij of zij dient meteen als voorbeeld. Daarnaast is deze mentor ook altijd betrokken in de lokale gemeenschap, waardoor er een grote sociale controle is. De mentor is ook altijd relatief jong, namelijk tussen de 21 en 27 jaar oud. Dit is ook bewust gedaan. De kinderen worden al genoeg toegesproken door ouders en leraren. In de ogen van Cool to be Me is het juist belangrijk dat ze leren omgaan met peer pressure en sociale vaardigheden leren ontwikkelen. Dan is het belangrijker om iemand neer te zetten waar ze zich nog enigszins mee kunnen identificeren. Wel hebben de mentoren altijd hun opleiding afgerond en hebben ze altijd leservaring door bijv. sport of hebben ze ervaring als maatschappelijk werker. Dit is het tweede project voor Wings of Support met Cool To Be Me. Uit de feedback van het vorige project bij de school Sonwabo is gebleken dat de kinderen zelf zeer te spreken zijn over het programma. En dat terwijl ze het toch in hun eigen tijd moeten volgen! Een aantal opmerkingen van kinderen: "It was very fun and nice. I learnt that I should not do drugs." en "I learn so many things and now I know what I am going to do for my life." De positieve feedback is voor Wings of Support mede een reden om opnieuw het project Cool To Be Me te sponsoren en dit keer een mentor mogelijk maken voor maar liefst 512 kinderen!

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Angela Burgt

Contactpersoon 2

Robin Ruijter