Uitbreiding Bahay Aurora (vervolg)

Projectgegevens

Projectnaam: Uitbreiding Bahay Aurora (vervolg)
Aanmaakdatum: 29-6-2010
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Lopende kosten aanvraag voor 3 jaar als vervolg op PH-021.
Begroting: € 24.938,00
Instelling: Bahay Aurora
Land: Filippijnen
Locatie:

Benodigde producten

Schoenen, laarzen, regenkleding, kinderkleding, ondergoed, handdoeken, lakens, muziekinstrumenten, ballen, Engelstalige kinderboeken, Engelstalige educatieve dvd's, muziek cd's, stimulerend speelgoed voor verstandelijk en lichamelijk beperkte kinderen, pu

Omschrijving

Bahay Aurora is een kindertehuis in Baras, op de Filippijnen. Het kindertehuis biedt onderdak aan 45 straatkinderen. Dit zijn kinderen die door diverse omstandigheden in grote moeilijkheden zijn gekomen en om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Het tehuis is een initiatief van Herke en Arleen Smidstra. Samen met hun medewerkers doen zij elke dag hun best om de kinderen met alle liefde een veilig thuis te kunnen geven. Alle kinderen gaan naar school. Naast het kindertehuis wordt een ook een kleuterschool gerund en in de middaguren is er opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking. Het afgelopen jaar is het kindertehuis, met financiële steun van Wings of Support, in staat geweest om meer kinderen op te vangen. Het aantal kinderen is toegenomen van 18 naar 45. Ook is de kwaliteit door aanname van extra personeel zeer sterk verbeterd. En is op meerdere fronten sprake van toegenomen professionalisering. Een fantastisch resultaat in een toch zeer bewogen en moeilijk jaar. Kort na de start van de uitbreidingsfase werd het kindertehuis getroffen door een grote overstromingsramp. De materiële schade is dan ook enorm geweest. Om de boel te kunnen herstellen is een actie in Nederland opgestart voor het werven van fondsen. Eind 2009 is begonnen met alle herstelwerkzaamheden. De schade is inmiddels hersteld, en tot op de dag van vandaag is men nog bezig met voorzieningen te treffen die ernstige schade moeten voorkomen als weer een dergelijke ernstige overstroming het kindertehuis zou treffen. Ondanks deze ernstige situatie heeft men kans gezien in een tijdsbestek van 9 maanden door te groeien naar 45 kinderen. Echt een prestatie om respect voor te hebben. Dat er “slechts” 45 kinderen opvangen worden is omdat men niet wil dat de kinderen een nummer zijn, maar dat ze zich echt thuis kunnen voelen in een vriendelijke en zorgzame omgeving waar mensen zijn die om hen geven, liefde geven. Dat het door de tegenslagen nog niet mogelijk is om de kosten voor de uitbreiding zelf te dragen moge duidelijk zijn. Om de gerealiseerde uitbreiding in stand te kunnen houden zullen het kindertehuis en de ondersteunende stichting Noodhulp Filippijnen in Nederland hun fondsenwerving moeten uitbreiden. Wings of Support heeft er uiteraard alle begrip voor dat het werven van extra fondsen voor de gestegen kosten achtergebleven is bij de verwachting. Binnenkort zal gestart worden met fondsenwerving op de Filippijnen en er zullen ook verdere stappen gezet worden op het gebied van fondsenwerving in Nederland. Door Bahay Aurora voor een vervolgaanvraag van lopende kosten te ondersteunen geeft Wings of Support het kindertehuis de gelegenheid om de extra fondsen te genereren die nodig zijn om de uitbreiding en kwaliteitsverbetering in stand te houden. Om het project te stimuleren om echt hard aan de slag te gaan met fondsenwerving is er een afbouw van de bijdrage ten opzichte van het vorige project. Maar ook een afbouw in het budget voor deze vervolgaanvraag van operationele kosten voor een periode van 3 jaar.

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Lex Vries

Contactpersoon 2