Sonwabo

Projectgegevens

Projectnaam: Sonwabo
Aanmaakdatum: 4-3-2010
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Mentorprogramma mogelijk mkn op de school Sonwabo. Dit gaat erom het zelfvertrouwen te verhogen, informatie te geven over negatieven invloeden om betere keuzes te kunnen maken in hun leven en leren dat zij zelf hun toekomst kunnen bepalen door hun keuzes.
Begroting: € 2.770,00
Instelling: Cool to be Me
Land: Zuid-Afrika
Locatie: Capetown

Benodigde producten

Omschrijving

Cool to be me is een mentorshipprogramma dat is geschreven door Linda Bruce. Zij is dit gaan lanceren in samenwerking met Patrick Horrigan. Zij richten zich bewust op kinderen in Grade 6. Dit zijn kinderen in de leeftijd van 11-14 jaar. De reden hiervoor is dat kinderen in deze leeftijd het meest ontvankelijk zijn voor invloeden van buitenaf. Ook is dit de leeftijd waarin de kinderen gaan experimenteren met drugs, bendes en andere zaken. Daarnaast vindt op deze leeftijd ook het grootste gedeelte van de vorming van het karakter plaats. Reden te meer dus om hen meteen bruikbare bagage mee te geven om zich te wapenen tegen de maatschappij en haar negatieve invloeden. Het programma bestaat uit 10 weken en elke week krijgen zij éénmaal les van een vaste mentor. In het programma wordt met name aandacht besteed aan het verhogen van het zelfvertrouwen van het kind en willen zij het kind bewust maken van zijn eigen verantwoordelijkheid en invloed op zijn eigen leven. Op basis daarvan wordt daarna aandacht besteed aan alle negatieve gevolgen van bepaalde keuzes, zoals drugs, seks en bendes. Er wordt altijd gewerkt met een mentor die uit dezelfde buurt komt als waarin de school staat. Dit wordt gedaan vanuit een aantal beweegredenen. De mentor spreekt dan dezelfde taal als de kinderen. Hij komt uit hun omgeving zodat ze dat niet als excuus kunnen gebruiken en hij of zij dient meteen als voorbeeld. Daarnaast is deze mentor ook altijd betrokken in de lokale gemeenschap, waardoor er een grote sociale controle is, maar ook telkens een herinnering aan de lessen die ze mee hebben gekregen. De mentor is ook altijd relatief jong, namelijk tussen de 21 en 27 jaar oud. Dit is ook bewust gedaan. De kinderen worden al genoeg toegesproken door ouders en leraren. In de ogen van Cool to be Me is het juist belangrijk dat ze leren omgaan met peer pressure en sociale vaardigheden leren ontwikkelen. Dan is het belangrijker om iemand neer te zetten waar ze zich nog enigszins mee kunnen identificeren. Wel hebben de mentoren altijd hun opleiding afgerond en hebben ze altijd leservaring door bijv. sport of hebben ze ervaring als maatschappelijk werker.

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Angela Burgt

Angela@wingsofsupport.org

Contactpersoon 2

Robin Ruijter
Projectcoördinator
Robin@wingsofsupport.org