Kamp voor “The Homestead”.

Projectgegevens

Projectnaam: Kamp voor "The Homestead".
Aanmaakdatum: 21-7-2010
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Summercamp
Begroting: € 3.430,00
Instelling: The Homestead
Land: Zuid-Afrika
Locatie:

Benodigde producten

In het project zitten jongens van tien tot achtien jaar. Speelgoed voor jongere kinderen is dus niet nodig. Andere spellen wel. Als je muziekexpert bent... ze houden erg van goede moderne muziek. Ik weet alleen dat ze veel naar Neyo luisterden. Qua kledi

Omschrijving

The Bridge van Homestead. The Bridge is het opvanghuis van de Homestead organisatie in de wijk Khayelitsha voor de straatjongens uit de townships van Kaapstad. De jongens wordt onderdak verschaft en zij worden gesteund bij het op de rails krijgen van hun leven. Onderwijs maakt daar een belangrijk deel vanuit. De jongens volgen regulier onderwijs. Tenslotte een goede scholing is van cruciaal belang voor een stabiele en zelfstandige toekomst. The Bridge is dus de brug tussen de straat en het buurtleven. De jongens worden door de rechtbank in het huis geplaatst omdat zij niet terug kunnen naar hun eigen huis, omdat daar problemen zijn zoals b.v. ouders die verslaafd zijn en niet voor hun kinderen zorgen.Toch probeert de Homestead om het contact tussen ouders en kinderen in stand te houden. Ouders worden wel eens voor een open dag uitgenodigd en soms gaan de kinderen zelf een dagje naar huis als dat mogelijk is. Dit jaar willen ze de jongens weer meenemen op Summercamp, zoals in het verleden ook is gebeurd. Het positief effect van deze kampen is groot. Het groepsgevoel wordt versterkt door sport en spel. Er kan gevoetbald en gezwommen worden.Onbezorgde dagen voor kinderen die vaak al heel wat meegemaakt hebben. Een deel van de kosten wordt gesponsord door een Amerikaanse familie. Een 18 jarige jongen wil graag komen werken als vrijwilliger en wil daarom het geld proberen binnen te halen.Of dat geheel gaat lukken is nog de vraag.Het totaal kampgeld is onmogelijk. Dus voor het resterende bedrag hebben ze de hulp van Wings of Support gevraagd.Het kamp is van 27 tot 30 juni. Als je een dagje wilt gaan kijken kan dat, maar neem even contact met Sandra op. Een bijdrage voor het eten wordt wel gevraagd.

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

José Keunen

Contactpersoon 2

Pauline Gombault-Pareau Dumont