Modern teaching technology for slumschool students

Projectgegevens

Projectnaam: Modern teaching technology for slumschool students
Aanmaakdatum: 14-2-2013
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Deze aanvraag omhelst de middelen nodig voor aankoop moderne interactieve leerhulpmiddelen.
Begroting: € 3.821,00
Instelling: Duang Prateep Foundation
Land: Thailand
Locatie: Bangkok

Benodigde producten

Geen

Omschrijving

Dit project is voortgekomen uit een aantal eerdere projecten bij DPF. Bij twee van deze projecten waren we over de uitvoerende instantie niet helemaal tevreden en hebben we die uitvoering verschoven naar andere instituten. Eén van deze instituten was de Chumchon Mooban Pattana school. Deze school is oorspronkelijk opgezet door de oprichtster van DPF. Na verloop van tijd is de school overgegaan in overheidshanden maar controle is er nog steeds door bestuurszetels voor DPF in het schoolbestuur. Bij uitvoering van de hierboven genoemde projecten werd het duidelijk dat modernisering van het onderwijs en het interaktiever maken ervan een positieve invloed hebben op het enthousiasme van de leerlingen en daarmee ook op het verminderen van de schooluitval onder de kinderen. Om de modernisering verder door te zetten is meer apparatuur nodig. Deze wordt niet zomaar door de overheid bekostigd, want het is geen onderdeel van het curriculum van de school. Daarom wordt dit project door Wings of Support gesponsord, mede omdat dit project als voorbeeld gebruikt zal worden om te laten zien dat modernisering van het onderwijs een positieve invloed heeft op de opvoeding in het algemeen en tegen schooluitval in het bijzonder.

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Ron van Wagtendonk

Ron.w@wingsofsupport.org

Contactpersoon 2