Renovatie Rescue Home en Irrigatiesysteem Moestuin

Projectgegevens

Projectnaam: Renovatie Rescue Home en Irrigatiesysteem Moestuin
Aanmaakdatum: 15-11-2013
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Uitbouw rescuehome en aanleg irrigatie systeem van de moestuin.
Begroting: € 33.387,00
Instelling: Boston Children Centre
Land: Kenia
Locatie:

Benodigde producten

Kleding, speelgoed, sport en spelmaterialen. Alles is welkom.

Omschrijving

Een second Rescue Home en efficient irrigatiesysteem voor BCC Boston Children Centre is een bekende organisatie van Wings of Support. In de afgelopen jaren hebben ze een mooie ontwikkeling ondergaan. Niet alleen de financiële ondersteuning van WoS, maar meer nog de tomeloze energie en drive van Stephen en de vele mensen die BCC runnen hebben hieraan bijgedragen. Inmiddels staat er een lagere school voor 425 kinderen, een middelbare school voor 100 kinderen, een Kindergarten, een Rescue Home voor 21 kinderen en een moestuin van 2,5 are in de sloppenwijk Matopeni, Nairobi. De huidige plek van het Rescue Home is eigenlijk bedoeld voor maar 8 kinderen. Op dit moment worden de bedjes door 2 of 3 kinderen gedeeld. Daarbij is de vraag voor zorg en ruimte voor nog meer weeskinderen erg groot. Daarom hebben ze bij BCC besloten om het Rescue Home uit te breiden. Het huidige onderkomen is een huurhuisje vlakbij de school. De huur wordt verhoogd, de ruimte is te klein. Deze plek gaan ze opgeven en boven op het huidige kindergarten wordt een tweede verdieping gebouwd. Deze plek met 3 grote ruime kamers kan dan ruimte bieden aan ruim 40 kinderen. Naast deze aanvraag is er ook grote behoefte aan een efficiënt irrigatiesysteem voor de moestuin. De gewassen uit de moestuin worden gebruikt om de kinderen uit het Rescue Home te voeden en om alle kinderen die aan het feeding program deelnemen op school te voeden, dit zijn ongeveer 250 mondjes tezamen. Het overschot aan gewassen wordt voor een zachte prijs verkocht aan de bewoners van de omliggende sloppenwijk. In de wijk is negens verse groente of fruit te koop. Wat beschikbaar is aan groente wordt verbouwd langs het open riool en willen veel bewoners niet eten. Er is dus ook veel vraag naar schone groente. Het huidige 'Spraying' irrigatiesysteem vraagt veel energie omdat de waterpomp er gemiddeld 4 uur per dag non-stop voor aan het pompen is. Daarnaast gaat er veel water verloren door verdamping en doordat het water wijds verspreid wordt. Ook is er mankracht nodig om het systeem meerdere keren per dag te verplaatsen over de gehele moestuin. Bij BCC willen ze graag investeren in het aanleggen van een 'dripping' systeem. Dit systeem geeft druppelsgewijs water af aan de gewassen, dichtbij de wortels van de plant. Daarnaast kan het ’s nachts worden geactiveerd. Er gaat gebruik worden gemaakt van twee reeds aanwezige grote watertanks van 10.000 liter. Deze zijn in 20 minuten gevuld door de pomp. Tezamen zal dit er voor zorgen dat er minder water verdampt, minder water op ongebruikte plekken terecht komt, minder water nodig is per plantje door het druppelsysteem, minder mankracht nodig is om het systeem te runnen en er minder elektriciteit wordt verbruikt om water op te pompen. Dit alles zal de kosten verminderen, de opbrengst verhogen en de mogelijkheid om inkomsten te genereren uit verkoop verbeteren. In deze oplossing zien wij alleen maar voordelen!! Deze zomer gaat de Stichting Vliegende Meubelmakers bij Boston Children Centre aan de slag. Meubels voor het Rescue Home zullen worden gemaakt waarbij een aantal jongeren worden opgeleid. Wings of Support zal 500 euro betalen voor het aankopen van hout.

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Yvonne de Graaf

Contactpersoon 2

Elisabeth Tiesinga