Een zonnige toekomst tegemoet !

Projectgegevens

Projectnaam: Een zonnige toekomst tegemoet !
Aanmaakdatum: 26-4-2014
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Aanleg van systeem voor opwekking van zonne-energie en aanschaf van LED lampen.
Begroting: € 5.134,00
Instelling: Bahay Aurora
Land: Filippijnen
Locatie:

Benodigde producten

Schoenen, laarzen, regenkleding, kinderkleding, ondergoed, handdoeken, lakens, muziekinstrumenten, ballen, Engelstalige kinderboeken, Engelstalige educatieve dvd's, muziek cd's, stimulerend speelgoed voor verstandelijk en lichamelijk beperkte kinderen, pu

Omschrijving

Bahay Aurora is een kindertehuis in Baras, op de Filippijnen. Het kindertehuis biedt onderdak aan 45 straatkinderen. Dit zijn kinderen die door diverse omstandigheden in grote moeilijkheden zijn gekomen en om uiteenlopende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Het tehuis is een initiatief van Herke en Arleen Smidstra. Samen met hun medewerkers doen zij elke dag hun best om de kinderen met alle liefde een veilig thuis te kunnen geven. Alle kinderen gaan naar school. Het kindertehuis heeft in de middaguren een opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking. Bahay Aurora is inmiddels een erg bekend project gesteund door Wings of Support en we hebben een goede en sterke band opgebouwd met het kindertehuis. Een project wat we van harte ondersteunen. Al vele jaren is het een wens van Bahay Aurora om op een duurzame manier elektriciteit op te wekken. Recent is regelgeving in de Filippijnen aangepast waardoor deze lang gekoesterde wens ook realiteit kan zijn. Door zelf energie op te wekken wordt het kindertehuis minder afhankelijk van donaties en ook dat is al sinds lange tijd voor Bahay Aurora een belangrijk streven. Er zijn door de jaren heen al vele momenten geweest waarop onderzocht is of het mogelijk en realiseerbaar zou zijn om stroom op te wekken met behulp van zonne-energie. Keer op keer bleek dat de ontwikkelingen op de Filippijnen nog te ver achterliepen op andere landen en er teveel bezwaren te zijn. Te weinig leveranciers beschikbaar, te weinig keuze mogelijkheden van systemen, slechte kwaliteit (onbetrouwbaarheid), en te duur zijn kort gezegd de redenen geweest om te wachten met de aanleg van een systeem voor duurzame energieopwekking. Zeer recent is regelgeving op de Filippijnen aangepast waardoor het nu mogelijk is om duurzaam opgewekte elektriciteit terug te leveren aan het elektriciteitsnetwerk. Een goede ontwikkeling in lijn met ontwikkelingen die wereldwijd plaatsvinden. Door deze nieuwe regelgeving worden belangrijke bezwaren uit het verleden weggenomen. Door de aanleg van een systeem voor de opwekking van elektriciteit met behulp van zonne-energie kan er flink bespaard worden op de kosten van elektriciteit. Daarnaast is het ook mogelijk om te besparen op energiegebruik door de huidige lichtbronnen te vervangen door LED lampen. In het verleden heeft Wings of Support al een hele belangrijke en essentiële bijdrage geleverd bij de ontwikkelingen van het kindertehuis. Ook met het zetten van deze stap in de richting van meer zelfredzaamheid wil Wings of Support helpen. Op weg naar een zonnige en duurzame toekomst!

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Lex Vries

Contactpersoon 2