Onderwijs in plaats van drugs.

Projectgegevens

Projectnaam: Onderwijs in plaats van drugs.
Aanmaakdatum: 3-11-2013
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Renovatie van het schoolgebouwtje.
Begroting: € 4.872,00
Instelling: REMER
Land: Brazilië
Locatie:

Benodigde producten

Zomerkleding, speelgoed.

Omschrijving

De straatkinderen in Rio de Janeiro zijn altijd de belangrijkste doelgroep van REMER geweest. In eerste instantie ging Robert Smits iedere avond naar het plein Central toe om brood en drinken uit te delen en op die manier contact te leggen met de kinderen. Nadat hij op deze manier hun vertrouwen had gewonnen, was het doel de kinderen van de straat te krijgen door ofwel plaatsing bij een familielid in huis, ofwel plaatsing in een pleeggezin of opvanghuis. In de loop der jaren is het werk van REMER gegroeid en werd, afhankelijk van de financiële mogelijkheden, de personele mogelijkheden en het politieke klimaat, naast straatwerk ook dagopvang, nachtopvang of permanente opvang geboden. Deze 'permanente opvang' heeft echter altijd het karakter van een 'doorstroomhuis' gehad: het uiteindelijke doel is de kinderen terug te plaatsen bij familie, in een pleeggezin of in een opvanghuis. Één van de nieuwe projecten waar Wos zich hard voor wil maken is de renovatie van een schoolgebouw in de favela Antares, een nog niet gepacificeerde favela waar de kinderen dagelijks met drugs en geweld worden geconfronteerd. Naast de mogelijkheid om te voetballen, wil men nu ook een schooltje starten voor deze kinderen om hen zo een uitweg te bieden uit de gewelddadige wereld waarin ze nu leven

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Astrid Pauwels

Contactpersoon 2

Benella Spelde