Mother and child bonding

Projectgegevens

Projectnaam: Mother and child bonding
Aanmaakdatum: 31-8-2011
Projectstatus: Afgekeurd
Aanvraag: Hulp bij de workshop voor jonge moeders.
Begroting: € 4.687,00
Instelling: Trauma and Healing
Land: Zuid-Afrika
Locatie: Cape Town

Benodigde producten

Babyspullen! Contactpersoon is Janet Wakelin: Janet.Wakelin@cwd.org.za

Omschrijving

De geweldscyclus binnen de gemeenschap in de arme en onderontwikkelde gebieden rondom Kaapstad heeft zijn weerslag binnenshuis. Hierdoor is er behoefte aan groepspsychologie binnen gemeenschappen die zich dit niet kunnen veroorloven. Hier biedt Trauma and Healing de benodigde dienst, via de Community Development Centres, die voor de verwijzingen zorg dragen. Door het teloorgaan van culturele banden en verstedelijking, hebben tieners moeite met het vinden van een gezond zelfbeeld. Trauma’s, seksuele mishandeling, geweld en drugs staan in de weg van hun vermogen tot het aangaan van gezonde relaties. Hierdoor hebben ze behoefte aan het leren omgaan met anderen via workshops en kampen waar men intensief moet delen. Hier hebben jongeren vaak hun eerste ervaring met het gedurende langere tijd van huis weg zijn, en hier leren ze dat de keuzes die vandaag gemaakt worden van invloed zijn op de toekomst. Er wordt met de jongeren gecommuniceerd via therapeutische kunstworkshops en -kampen. Voor sommige jongeren zijn deze kampen de eerste mogelijkheid om alleen in een bed te slapen, of zelfs maar in een bed te slapen! Het is ook onderdeel van een cyclus in deze gemeenschappen dat meisjes zwanger worden en de school verlaten om een baby te krijgen. Voor sommigen is een zwangerschap het gevolg van drugsmisbruik en seksueel wangedrag onder de invloed van drugs. Voor velen is de droom van het krijgen van kinderbijslag van de overheid een mooie gelegenheid om een paar honderd Rand te ontvangen. Dit zien ze dan als een snelle oplossing tot het verminderen van hun armoede. Velen van deze jonge meisjes geven geen borstvoeding omdat ze bang zijn dan minder aantrekkelijk te worden. Ze willen ook niet vastzitten aan het geven van borstvoeding op regelmatige tijden. Hun baby’s worden meestal bij familie gestald. Deze jonge tienermoeders hechten zich niet aan hun baby’s (ook al omdat 30% van de kinderen geboren wordt uit geweld/verkrachting). Baby’s die zich niet hechten, hebben meestal emotionele problemen gedurende de rest van hun leven. Deze constatering is de grondslag voor de workshops t.b.v. hechting tussen moeder en kind (gebaseerd op psychologische theorie van hechtingsmethodes). Deze workshops richten zich op de waarde van hechting en aanhankelijkheid. Het Trauma & Healing Programma biedt psychosociale en psycho-onderwijzende groeps- en individuele interventies met als doel het cultiveren van veerkrachtige, creatieve, zorgzame, gezonde, zelfredzame jongeren en sociaal optimaal functionerende families, daarbij inbegrepen de ouderen. Dit zorgt dan weer voor veerkrachtige, creatieve en zorgzame gemeenschappen, en via een sneeuwbaleffect zorgt dit weer voor een zelfredzame maatschappij.

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Angela Burgt

Angela@wingsofsupport.org

Contactpersoon 2