Leren en leven naast de vuilnisbelt

Projectgegevens

Projectnaam: Leren en leven naast de vuilnisbelt
Aanmaakdatum: 7-11-2018
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Onderwijsmateriaal, een nieuwe moestuin en twee uitstapjes,
Begroting: € 4.801,00
Instelling: Pamen
Land: Brazilië
Locatie:

Benodigde producten

Schoolbenodigdheden, kleding en schoenen (zomer) alle maten, speelgoed

Omschrijving

Het project van PAMEN dat specifiek wordt voorgesteld aan WOS is de werking van de alternatieve school “Colibri”. Hier wordt alternatief kleuter- en basisonderwijs verzorgd voor 100 kinderen van 4 tot 12 jaar. De school situeert zich in de favela Jardim Gramacho in de arme randstad van Rio waar ruim 20.000 gezinnen leven op de vuilnisbelt. Vele kinderen en jongeren doen hier nog steeds aan kinderarbeid door het verzamelen van vuilnis. PAMEN heeft een school opgericht aan de rand van de vuilnisbelt waar kinderen hun recht op onderwijs weer kunnen genieten. Het studietraject en de sociale en psychologische begeleiding van de leerlingen wordt over meerdere jaren opgevolgd, ook als ze overgaan naar het openbare onderwijs. Een middagmaal wordt voorzien en socio-culturele activiteiten, oudergroepen en gezinsbegeleiding worden georganiseerd via maatschappelijk werkers en leerkrachten. Zo wordt gans de familie betrokken bij het opvoedingsproces. Vrijwilligers uit de families en de gemeenschap worden aangemoedigd om taken op te nemen om zo de ouder-kind relatie te stimuleren. De armste gezinnen met ondervoede kinderen krijgen prioriteit om deel te nemen aan de alternatieve klassen. In het kader van ondervoeding onder de leerlingen, besloot PAMEN een maaltijd op school aan te bieden met medewerking van kookouders. Het project heeft ook een maatschappelijke veranderingsfunctie en voert druk op de overheid om het recht op onderwijs voor alle kinderen te verzekeren. Naast het aanbieden van alternatief onderwijs, wordt door PAMEN steeds in een verdere fase gezocht naar plaatsing en opvolging van het kind in het formele openbare onderwijs indien daar uiteindelijk plaatsen beschikbaar zijn. De tussenstap van tijdelijke opvang in alternatief onderwijs is mogelijk via de nationale jeugdwet van Brazilië, die de schromelijke tekorten van scholen in de arme gebieden erkent en plaatselijke scholingsinitiatieven van de civiele samenleving aanmoedigt. Met de steun van WOS kunnen kinderen ontsnappen aan kinderarbeid op de vuilnisbelt door plaats te nemen op de schoolbanken en zo een nieuw levensverhaal op te bouwen en nieuwe ontwikkelingskansen aan te grijpen. Update : Resultaten Kiyo 2018 Via directe dienstverlening werden 1.732 kinderen en jongeren bereikt.  Herintegratie van straatkinderen via het opvangsysteem van AMAR bracht 720 kinderen terug bij hun familie en op school.  Alternatief onderwijs werd voor- zien door PAMEN voor 200 kinderen die uit de kinderarbeid werden geholpen en 100 jongeren werden opgeleid tot jonge leiders.  Technische en sociale vaardigheden van 712 kinderen en jongeren werden versterkt via sociale circusworkshops en de scholenwerking van SER.

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Astrid Pauwels

Contactpersoon 2

Hanna Paul