Noodhulp vanwege de Coronacrisis

Projectgegevens

Projectnaam: Noodhulp vanwege de Coronacrisis
Aanmaakdatum: 14-5-2020
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: 1 maand salaris betalen van 5 medewerkers
Begroting: € 1.545,00
Instelling: Adesa
Land: Peru
Locatie:

Benodigde producten

Zomer en winterkleding voor kinderen tot 18j , educatief materiaal

Omschrijving

In het woestijnachtige gebied Los Rosales, in het noorden van Lima, bevindt zich de school `I.E.P. ADESA´. Momenteel wordt er onderwijs gegeven aan zo´n 220 kinderen in de leeftijd van drie tot zeventien jaar. In 1990 begon ADESA een onderwijsproject in Los Rosales in een rieten hutje, zonder stromend water, riolering of elektriciteit. In het jaar daarop waren er voldoende fondsen ingezameld om te beginnen met de bouw van een kinderopvangcentrum. Dit was het eerste stenen gebouw en bovendien de eerste school in het dorp Los Rosales. Door de jaren heen werd het kinderopvangcentrum een volledige school met vele lokalen, o.a. een laboratorium, bibliotheek, een aula, en een gymzaal. Dankzij donaties was het mogelijk om een tweede school te bouwen voor de kinderen van de basischool. Alle leerlingen, vanaf groep drie krijgen computerles en Engels. Vooral de kleintjes vinden Engels erg leuk. Daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan de culturele dansen, sport, bijbelles en naailessen. Voor ADESA ligt het accent op de kwaliteit van het onderwijs: niet alleen op ‘leren’ in traditionele zin maar ook op gezondheidsvoorlichting en bewustwording van de waarde van de eigen cultuur In achterstandsbuurten krijgen de kinderen via ADESA huiswerkbegeleiding, omdat zij anders in het reguliere onderwijs niet mee kunnen komen. Dit ligt meer aan de gebrekkige onderwijsmethoden en de zorglijke situatie thuis dan aan hun intelligentie. Ouders hebben weinig tijd voor de ontwikkeling van hun kind. Hun schoolprestaties genieten niet veel aandacht, de grootste zorg is immers het inkomen. Grote gezinnen wonen in kleine huisjes of in één enkele ruimte. Ouders zijn in veel gevallen ongeletterd of hebben hooguit een paar jaar basisonderwijs gevolgd. Toch blijkt tijdens de huisbezoeken van ADESA, dat zij ook blij zijn met de kansen die hun kinderen krijgen. De maatregelen die de peruviaanse regering neemt in verband met de corona crisis zijn rigoureus en zijn vooral moeilijk voor de meest kwetsbare groep van de bevolking. Dit geldt ook voor de gemeenschap in Rosales waar Adesa zich al jaren inzet om er de kinderen een faire kans te geven op volwaardig en kwalitatief onderwijs. Wings of Support wil hier graag bij helpen door gedurende één maand het salaris van 5 leerkrachten te betalen zodat de stichting wat meer ademruimte krijgt. UPDATE : Bijgaand een overzicht van de kosten tot einde dit jaa (zie attachments). Eind dit jaar is een raming op basis van de geluiden die de regering op dit moment afgeeft. Wij hopen dat het niet zo erg kan zijn. We geven, voor zover dit kan virtueel onderwijs. Het overzicht vaste en variable kosten geeft een overzicht van loonkosten en vaste kosten met een korting op de loonkosten. De loonkosten zijn teruggebracht tot een minimum voor levensonderhoud. Het tweede overzicht geeft een schatting van de inkomsten en uitgaven. Het tekort eind 2020 is in deze schatting schrikbarend. Wat doen we: benaderen onze vaste donateurs voor een extra donatie, schrijven bedrijven aan, praten banken over een lening met een lage of geen rente... Deze zomer wil ik weer naar Nederland om met persoonlijke relaties te overleggeg Met het spontaan aanbieden van hulp zoals WoS doet zijn we zeeeer gelukkig Goede vluchten En alvast bedakt voor jullie meedenken Groeten uit LIma

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Astrid Pauwels

Contactpersoon 2

Barbara Bregman