Lekkend dak op electricteitsbedrading

Projectgegevens

Projectnaam: Lekkend dak op electricteitsbedrading
Aanmaakdatum: 21-9-2016
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Renovatie dak na zware regenval, zodat het opvangcentrum bewoonbaar blijft.
Begroting: € 5.170,00
Instelling: Asociatia Touched Romania
Land: Roemenië
Locatie:

Benodigde producten

In het WOS depot staat altijd een gevulde koffer klaar. Deze kan je meenemen, als lid van WOS, als de map is ingevuld. In de koffer zitten plastic zakken, labels en naam stickers en kan afgegeven worden bij de receptie. Graag een mail naar samia.visser@kl

Omschrijving

Touched Romania geeft opvang aan (tiener)moeders en hun babies. Zij hebben 2 opvanghuizen waar de families scholing, begeleiding van het vinden van werk en therapie ontvangen. Bij 'Casa Hagar' is het dak gaan lekken en dient vervangen te worden. De situatie is gevaarlijk omdat het water langs electrische bedrading en licht lekt. Spoed is geboden omdat dit kortsluiting kan veroorzaken. De vereniging "De Ronde Tafel Nunspeet" voorziet in de helft van de kosten en heeft al reeds het geld overgemaakt. Het doel van Touched Romania is dat de moeders met hun kroost zo snel mogelijk terug kunnen keren in de samenleving. Ongeveer 15 families ontvangen steun in een soort 'aanleun appartementen' omdat zij nog niet voldoende in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Regelmatig worden er 'events' georganiseerd waarbij de moeders samenkomen. De moeders en kinderen ontvangen dan kleding en support en op deze manier wordt goed een vinger aan de pols gehouden. Als de moeders werk vinden of afwezig zijn door scholing vangen de andere moeders de kinderen op in beide huizen. De huizen worden ondersteunt door een grote groep vrijwilligers en professionele hulp. De vrijwilligers helpen ook nog bij de opvang van een staats weeshuis, ziekenhuis voor baby's en begeleiding van kinderen met kanker in een kinder ziekenhuis. Bovendien geeft Touched Romania ondersteuning aan tijdelijke en permanente adoptie families voor kinderen waarbij geen ouders meer in het spel zijn

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Samia Visser

Contactpersoon 2

Eva Bosnjakovic