Rolstoelen en ventilatoren

Projectgegevens

Projectnaam: Rolstoelen en ventilatoren
Aanmaakdatum: 20-8-2018
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: 2 rolstoelen en ventilatoren
Begroting: € 2.899,00
Instelling: Stichting Betheljada
Land: Suriname
Locatie:

Benodigde producten

Inco materiaal, eenvoudig speelgoed, makkelijke kleding, toiletartikelen, beddengoed, handdoeken

Omschrijving

Stichting Huize Betheljadais een tehuis voor kinderen met complexe meervoudige beperkingen. Er wonen 36 kinderen permanent in de 24-uurs zorg, verdeeld over 4 woongroepen. Op de dagopvang komen er 18 kinderen van maandag tot en met vrijdag. Alle bewoners zijn volledig afhankelijk van zorg van anderen. Een goede rolstoel is voor deze groep kinderen van groot belang voor hun kwaliteit van leven. Een optimale zithouding is de basis voor de ontwikkeling van het kind. Niet alleen voor de ontwikkeling van de handmotoriek maar ook voor het eten en voor het contact maken met de omgeving. Gezien de opzet van het huis is een rolstoel ook een belangrijk transportmiddel om de verschillende activiteiten te kunnen bijwonen. Deze activiteiten zijn ook deels op andere verdiepingen en buiten in de tuin. In Bethaljada zijn er verschillende rolstoelen die door de jaren heen door vele kinderen zijn gebruikt. Er zijn nu twee kinderen die geen geschikte rolstoel hebben. Zij hebben door hun aandoening specifieke steunpunten in zit nodig. Aan WOS wordt nu gevraagd om te helpen bij de aanschaf voor deze rolstoelen. Ze zullen nu gebruikt worden door deze twee kinderen maar in de toekomst zullen nog vele anderen gebruik maken van deze rolstoelen. Verder zijn de ventilatoren in de woongroepen aan vernieuwing toe. Suriname heeft een tropisch klimaat waar een goed werkende ventilator geen overbodige luxe is. Aan WOS wordt gevraagd om te helpen met de aanschaf van nieuwe ventilatoren voor de woongroepen.

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Hanna Paul

Contactpersoon 2

Hilde Vas