Booksteps Gulu

Projectgegevens

Projectnaam: Booksteps Gulu
Aanmaakdatum: 10-3-2011
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Schoolboeken voor de bibliotheek van Gulu ten behoeve van de middelbare scholen daar.
Begroting: € 27.062,00
Instelling: Stichting e- Progress
Land: Oeganda
Locatie:

Benodigde producten

Omschrijving

Project Booksteps is een initiatief van een Nederlandse vrouw, Joke Timmer-Heijink en haar dochter Marleen Timmer. Tijdens een verblijf in een Oegandese vluchtelingenkamp vroeg een kind aan Joke om een leesboek, met het voornemen het boek uit zijn hoofd te leren en daarmee makkelijker werk te vinden. Deze vraag heeft geresulteerd in een initiatief om in zes vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda een bibliotheek op te richten. De bibliotheken hebben de functie om de scholen in de kampen te voorzien van leerboeken middels een boekendepot. De kisten met leerboeken rouleren tussen de scholen in het kamp. Nadat Wings of Support heeft geholpen met de eerste bibliotheek (UG-025) en dit project goed is afgerond en met veel succes loopt (de scholen die gebruik ervan maken behoren nu tot de besten in het land) gaan we nu de bibliotheek in de hoofdstad van Noord-Oeganda, Gulu, opzetten. Nadat in 2008 de lange burgeroorlog eindelijk beeindigd werd, neemt het leven ook hier langzaam weer normale vorm aan. Wings of Support zal de boeken sponsoren, andere sponsoren zorgen voor de renovatie en inrichting van het gebouw, de training van de staff en de lopende kosten voor de komende drie jaar. Het project wordt uitgevoerd door een Oegandese partner van Booksteps, stichting Echo Bravo. Deze stichting is gericht op speciaal onderwijs voor kinderen die veel onderwijs hebben gemist of helemaal geen onderwijs hebben gehad (ex kindsoldaten en tienermoeders), maar begeleidt ook het onderwijs in de kampen. Na drie jaar zullen zij, in samenwerking met de overheid, de bieb overnemen. Waar de eerste bibliotheek gericht was op lager onderwijs, wordt deze in Gulu ingericht voor de scholieren van de middelbare scholen in de stad. Dit omdat het lager onderwijs hier veel beter is georganiseerd dan op het platteland. De bibliotheek zal ervoor zorgen dat de 7000 jongeren, waarvan velen ex-kindsoldaten zijn, eindelijk kwalitatief goed onderwijs kunnen krijgen.

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Frank Hop

Contactpersoon 2