Hoe het virus de zwaksten treft

Projectgegevens

Projectnaam: Hoe het virus de zwaksten treft
Aanmaakdatum: 9-4-2020
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Aankopen van voedselpakketten en hygienische benodigdheden
Begroting: € 500,00
Instelling: SER
Land: Brazilië
Locatie:

Benodigde producten

Omschrijving

SER (sociaal circus waar jonge leiders de donaties organiseren) begon spontaan Corona-preventieacties te organiseren, zoals de distributie van hygiënische producten en preventieve informatie voor de favela-families van de kinderen van hun projecten. Burgers kunnen donaties naar inzamelpunten brengen en partners voegen er informatieve flyers aan toe . Aangezien veel arme families hun baan op straat / informele markt verloren hebben en de directe aanwezigheid van de lokale organisaties tijdelijk gesloten is vanwege quarentaine, kunnen deze acties helpen als eerste hulp voordat projecten weer kunnen worden geopend. Wos gaat een deel van deze paketten mee helpen betalen Update : https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/03/corona-in-de-wereld-latijns-amerika/ Update : KORTVERSLAG NOODHULP WOS Juli Preventie Campagne Corona maart – juni 2020 De steun verleend door WOS in de pandemie periode voor de doelgroep favela jongeren en hun gezinnen binnen het KIYO Brazilië Programma liet toe 400 families van preventieve informatie en kits met hygiënische produkten te voorzien gedurende 3 maanden , exact de periode van de stijgende besmetting waarbij de preventieve interventie cruciaal was. De actie versterkte tevens de jongerenwerking op de projecten PAMEN, SER en AMAR door hen protectiemiddelen en qualitatieve educatieve informatie aan te bieden ( folders) als vrijwillige gezondheidsagenten in de armengemeenschappen waar de kinderen wonen die aan de projecten verbonden zijn. Het effect van bewustwording rond het voorkomen van besmettingsrisico en het leren gebruiken van preventieve middelen en sociale afstandsmaatregelen werd hierbij aangemoedigd.Ook de publieke discussie rond gezondheidsrechten van de favela gezinnen werd meer in de kijker gezet. Bewonersverenigingen namen de educatieve actie ondertussen over ( gebruiken bv. de flyers) en starten met meer druk uit te oefenen om de locale overheid aan te zetten tot gezondheids-investeringen. De opgedane ervaring met de campagne zet tevens de jonge leiders en de projectleiders aan hun werking rond gezondheid met de kinderen, jongeren en gezinnen in een volgend stadium verder uit te bouwen . Door deze vernieuwing is actueel een plan rond training van jonge leiders en staffs van de KIYO partners opgezet binnen het programma, dat naast preventive van COVID-19 ook aandacht aan mentale gezondheidssteun wil viseren. Concreet zijn tussen maart en juni 2020 qua middelen volgende stappen gerealiseerd met de steun van WOS : 700 Flyers gedrukt voor gebruik door de jonge leiders en projectleiders om de favela-gezinnen correct te informeren en bewust te maken rond preventive. 150 volledige kits aangekocht met ontsmettingsmiddelen, zeep,alcoholgel , hansschoenen, maskers en schoonmaakprodukten. 200 kits mondhygiëne. De jongeren verantwoordelijk voor de distributies en info-bezoeken werden voorzien van maskers, visieren en beschermingskledij. De details van deze aankopen zijn terug te vinden in de financiële tabel in bijlage en de gescande facturen. De aankoop werd gecentraliseerd om van levanciers voordeliger prijzen en bestellingscondities af te dwingen. Voorafgaand werden offertes opgevraagd bij 3 bedrijven voor hygiënische produkten. De aankopen zullen ook opgenomen worden in het Financiële jaarverslag 2020 van het landenkantoor KIYO-Brazilië. De details kunnen daarbij door WOS steeds ingezien worden bij KIYO bij afsluiting van dit jaarrapport. Uit naam van 400 gezinnen en hun kinderen wensen wij WOS en al zijn vrijwilligers van harte te bedanken

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Astrid Pauwels

Contactpersoon 2

Hanna Paul