Hulp voor de meest getroffenen van de coronacrisis

Projectgegevens

Projectnaam: Hulp voor de meest getroffenen van de coronacrisis
Aanmaakdatum: 10-4-2020
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Pakketten met ontsmettingsmiddelen, handgel, zeep en flyers met info en voorlichting
Begroting: € 1.545,00
Instelling: Pamen
Land: Brazilië
Locatie:

Benodigde producten

Omschrijving

Met de COVID 19 - pandemie golf die in Zuid Amerika oprukt sinds maart 2020 wordt een dagelijks verslechterend scenario verwacht, speciaal in Brazilië als meest dichtbevolkte land (211 miljoen inwoners) . Verwacht wordt dat een massale gezondheidscrisis zich zal voortzetten tot einde juli of zelfs september 2020. M.b.t. tot de overbevolkte favelas in grootsteden zoals Rio de Janeiro die geen basissanering noch zuivere watervoorziening hebben is momenteel een snel oprukkend dodental op te merken. In de armengemeenschappen te Rio waar de organisaties PAMEN (Favela Jardim Gramacho) en SER (voorstad São João de Meriti) werken met sociale inclusie van kinderen en jongeren, zijn een groot aantal families in zwaar risico terecht gekomen. Gezien vanwege de sociale isolatie maatregelen alle economische activiteit in de stad Rio is stilgevallen en de favela gezinnen die normaal leven van informele arbeid (straatventen, schoonmaakdiensten, ambachtelijk werk) plots nergens werk meer vinden, is een bruuske verarming opgetreden. Dit in combinatie met een nog grote vorm van onwetendheid onder de bewoners over hoe zich preventief te gedragen op hygiënisch vlak en de quase onmogelijkheid om in de praktijk sociale afstand aan te houden in de overbevolkte sloppen en steegjes, brengt een broeihaard aan van besmettingsrisico waar de armenbevolking zo goed als geen hulpnet noch sociale zekerheid vanuit de overheid aangereikt wordt. Jonge leiders uit beide organisaties stonden op om een solidariteits campagne te organiseren waar het hoofddoel is gezondheidspreventie- en zorgen tot de meest uitgesloten gezinnen te brengen. Wings of Support steunt de actie van de jongeren door de pakketten met ontsmettingsmiddelen, handgel en zeep te financieren als ook de flyers met informatie en uitleg over de Corona en hoe de producten uit de pakketten te gebruiken Update : KORTVERSLAG NOODHULP WOS Juli Preventie Campagne Corona maart – juni 2020 De steun verleend door WOS in de pandemie periode voor de doelgroep favela jongeren en hun gezinnen binnen het KIYO Brazilië Programma liet toe 400 families van preventieve informatie en kits met hygiënische produkten te voorzien gedurende 3 maanden , exact de periode van de stijgende besmetting waarbij de preventieve interventie cruciaal was. De actie versterkte tevens de jongerenwerking op de projecten PAMEN, SER en AMAR door hen protectiemiddelen en qualitatieve educatieve informatie aan te bieden ( folders) als vrijwillige gezondheidsagenten in de armengemeenschappen waar de kinderen wonen die aan de projecten verbonden zijn. Het effect van bewustwording rond het voorkomen van besmettingsrisico en het leren gebruiken van preventieve middelen en sociale afstandsmaatregelen werd hierbij aangemoedigd.Ook de publieke discussie rond gezondheidsrechten van de favela gezinnen werd meer in de kijker gezet. Bewonersverenigingen namen de educatieve actie ondertussen over ( gebruiken bv. de flyers) en starten met meer druk uit te oefenen om de locale overheid aan te zetten tot gezondheids-investeringen. De opgedane ervaring met de campagne zet tevens de jonge leiders en de projectleiders aan hun werking rond gezondheid met de kinderen, jongeren en gezinnen in een volgend stadium verder uit te bouwen . Door deze vernieuwing is actueel een plan rond training van jonge leiders en staffs van de KIYO partners opgezet binnen het programma, dat naast preventive van COVID-19 ook aandacht aan mentale gezondheidssteun wil viseren. Concreet zijn tussen maart en juni 2020 qua middelen volgende stappen gerealiseerd met de steun van WOS : 700 Flyers gedrukt voor gebruik door de jonge leiders en projectleiders om de favela-gezinnen correct te informeren en bewust te maken rond preventive. 150 volledige kits aangekocht met ontsmettingsmiddelen, zeep,alcoholgel , hansschoenen, maskers en schoonmaakprodukten. 200 kits mondhygiëne. De jongeren verantwoordelijk voor de distributies en info-bezoeken werden voorzien van maskers, visieren en beschermingskledij. De details van deze aankopen zijn terug te vinden in de financiële tabel in bijlage en de gescande facturen. De aankoop werd gecentraliseerd om van levanciers voordeliger prijzen en bestellingscondities af te dwingen. Voorafgaand werden offertes opgevraagd bij 3 bedrijven voor hygiënische produkten. De aankopen zullen ook opgenomen worden in het Financiële jaarverslag 2020 van het landenkantoor KIYO-Brazilië. De details kunnen daarbij door WOS steeds ingezien worden bij KIYO bij afsluiting van dit jaarrapport. Uit naam van 400 gezinnen en hun kinderen wensen wij WOS en al zijn vrijwilligers van harte te bedanken

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Astrid Pauwels

Contactpersoon 2

Hanna Paul