X

Projectgegevens

Projectnaam: X
Aanmaakdatum: 9-2-2022
Projectstatus: Afgekeurd
Aanvraag: X
Begroting: €
Instelling: AMAR
Land: Brazilië
Locatie:

Benodigde producten

Omschrijving

De stichting Sint Martinus is een Nederlandse stichting die straatkinderen in Brazilië helpt en in Rio de Janeiro de hulpverleningsorganisatie Associacão Beneficente AMAR steunt. De organisatie AMAR is gespecialiseerd in de opvang en re-integratie van kinderen die leven op straat en in de favela’s en kinderen in conflict met de wet. AMAR werkt voornamelijk in de arme noordelijke en voorstedelijke zones van Rio de Janeiro. Het AMAR-programma bestaat uit drie samenhangende pijlers: straathoekwerking, dagopvang en het 24uur-kinderhuis. Via straathoekwerking worden kinderen die op straat leven, benaderd en begeleid naar een stapsgewijze re-integratie in de samenleving. In het dagcentrum kunnen de kinderen deelnemen aan het dagprogramma. In het centrum krijgen de kinderen medische verzorging, een maaltijd en worden ze via pedagogische workshops en alfabetiseringsklasjes gewoon gemaakt aan het onderwijssysteem. Niet in alle gevallen is re-integratie mogelijk, zoals in het geval van zware gezinsconflicten. Daarom is AMAR een 24uurs-opvanghuis gestart. Dit opvanghuis biedt verschillende kinderen variërend van enkele maanden tot een jaar lang ruimte voor begeleiding. AMAR heeft ook een speciale werking voor straatjeugd die veelal in conflict raken met de wet, of kinderen in de jeugdgevangenis die na vrijlating nergens terecht kunnen. Complementair aan de straathoekwerking heeft AMAR ook een preventieve actielijn opgezet in de favela’s. Dit betreft kinderen die nog thuis wonen maar een verhoogd risico lopen om op straat te belanden onder andere wegens dreigende drugsconflicten, waarbij ze risico lopen om door de drugsmaffia te worden gerekruteerd of wegens familieproblemen. De preventieve versterking van de gezinnen heeft als doel te vermijden dat kinderen het huis ontvluchten. AMAR heeft ook een sterke werking rond beleidsbeïnvloeding, met vertegenwoordiging in de voornaamste jeugdbeleidsraden, kinderrechtennetwerken en in verschillende koepels voor mensenrechten. Zo zet AMAR de overheid onder druk opdat ze de rechten van straatkinderen en gevangen kinderen respecteren AMAR heeft meerdere locaties in Rio, één daarvan is Casa Dom Helder, hier komen kinderen van zeer arme gezinnen uit de omliggende favela's naartoe. In Brazilie gaan de kinderen maar 1 dagdeel naar school. Het andere dagdeel kunnen zij terecht in Casa Dom Helder. Zij krijgen huiswerk begeleiding en aanvullend onderwijs. Er wordt ook met ze gesport en aan handarbeid/creative vaardigheden gedaan. Omdat het momenteel economisch erg slecht gaat in Brazilie heeft AMAR het gebouw waar hun kantoor gevestigd was al gesloten en hun administratie verplaatst naar Casa Dom Helder. Daarnaast hebben ze beduidend minder personeel. Maar om het onderwijs van de kinderen te garanderen doet AMAR een beroep op WoS om het salaris voor een leraar/begeleider nog twee jaar te betalen.Zo zijn de kinderen uit de omliggende favela´s toch verzekerd van bekwaam en degelijk onderricht en kan AMAR zich ten volle richten op het vinden van nieuwe sponsors.

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1Contactpersoon 2