Uitbreiding Papayaschool

Projectgegevens

Projectnaam: Uitbreiding Papayaschool
Aanmaakdatum: 26-11-2008
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Inventaris voor nieuw schoolgebouw nl.schoolbanken ,stoeltjes, borden, ventilators, 5 computers en een fotokopieerapparaat
Begroting: € 8.255,00
Instelling: Kalinga at pag-ibig foundation (Papaya School)
Land: Filippijnen
Locatie:

Benodigde producten

Omschrijving

Payatas is een grote vuilnisbelt aan de rand van Manilla. Ruim 30.000 mensen leven van deze enorme berg afval. Ze verdienen hun geld door afval te verzamelen en te scheiden; de één blik, de ander plastic of karton. Ook kinderen werken vaak al vanaf heel jonge leeftijd mee. Op de dichtstbijzijnde school voor de kinderen van Payatas is een enorm tekort aan docenten, lesmaterialen en lokalen. Daarom wordt er in ‘shifts’ lesgegeven; de kinderen gaan er drie dagen per week naar school, maar dan van 6 uur in de ochtend tot 6 uur in de avond. Bovendien heeft de onderwijzer(es) tot soms wel 120 leerlingen in een klas en moeten meerdere kinderen samen 1 boek delen. Een bijkomend probleem is dat door de lage salarissen en moeilijke werkomstandigheden alleen de minst succesvolle studenten in het onderwijs gaan werken. Sommige docenten beheersen zelfs vakken als taal en rekenen niet goed. Deze gebreken geven ze vervolgens door aan hun leerlingen. Al deze factoren leiden tot een zeer laag opleidingsniveau dat de kinderen geen basis kan bieden voor een betere toekomst. Bovendien zijn de kosten die de ouders op moeten brengen voor deze reguliere vorm van onderwijs vaak niet op te brengen. Met deze situatie als achtergrond opende Kalinga in 2003 de Papaya School. Papaya staat voor gratis onderwijs voor getalenteerde, maar zeer arme kinderen van de Payatas vuilnisbelt en de gebieden daar omheen. Dit onderwijs is bedoeld om de kinderen een kans te bieden het leven op de vuilnisbelt achter zich te laten en hen naar gelang hun eigen capaciteiten te ontwikkelen. Ook de ouders worden bij het onderwijsprogramma betrokken. De Papaya school gaat nu uitbreiden, hierdoor kan de school na voltooiing van de nieuwbouw nog meer kinderen herbergen. Tevens wordt in de benedenverdieping van de nieuwbouw het ‘livelihoodproject' Piña project genaamd Piña gehuisvest. Dit project is voor en door de ouders van de Papaya leerlingen en is erop gericht extra gezinsinkomen te genereren. Daarmee wordt het makkelijker om de misgelopen inkomsten van naar school gaande kinderen te compenseren. Voor het nieuwbouw gedeelte waar de school gehuisvest gaat worden is uiteraard inventaris en apparatuur benodigd. Dit gaat Wings of Support betalen.

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Lex Vries

Contactpersoon 2

Astrid Pauwels