Educatief centrum in buurt Virgen Del Buen Paso

Projectgegevens

Projectnaam: Educatief centrum in buurt Virgen Del Buen Paso
Aanmaakdatum: 29-10-2008
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Ontwerp Educatief centrum fase 2
Begroting: € 4.827,00
Instelling: Asociación Civil Aynimundo
Land: Peru
Locatie:

Benodigde producten

Omschrijving

WoS maakt dromen waar op een berghelling in Lima, Peru. De droom Een nieuwe school, dat is de droom van de bewoners van de buurt Ampliación Virgen de Buen Paso in Pamplona Alta in San Juan de Miraflores in Lima (nu weet u precies waar het is). Maar voordat die school er werkelijk staat vliegen er nog wel een paar B-777's heen en weer naar Lima... Aynimundo De Peruaanse organisatie Aynimundo, die wij inmiddels goed kennen, begeleidt het gesprek hierover met de bewoners. Het motto van Aynimundo: buurtinitiatief ondersteunen en begeleiden naar een degelijk plan van aanpak. Warmolt Lameris van Aynimundo: “Eind mei 2008 zijn we gestart met de eerste workshops om samen met ouders en buurtleiders van de buurt tot een breed gedragen schetsontwerp te komen voor het voor onderwijs bestemde terrein van 1600 m2 (40 x 40 meter). Het is de bedoeling dat daar een viertal lokalen komt ter vervanging van de huidige, zeer vervallen, gevaarlijke (vanwege de veel voorkomende aardbevingen), veel te kleine, ongezonde en dus voor onderwijs ongeschikte, ruimtes. Deze wijk is er een van vele in Lima”. “De buurtleiders zijn enthousiast om de nodige toestemmingen te gaan verwerven waarvoor zij ook de verantwoordelijkheid van de kosten nemen. Juist die zelfde zaterdag een gemeenschappelijke buurtwerkdag had plaatsgehad waar met hulp van vrachtauto's en machines van de gemeente het terrein is ontdaan van puin en afval. Er is dus, tot onze grote verrassing, al een eerste begin gemaakt met de uitvoering! Wij geven daarop aan voldoende vertrouwen te hebben voor een volgende fase en beloven te gaan werken aan de technische uitwerking van de diverse onderdelen van het project”. Topografie en bodemonderzoek “We vragen een ingenieursbureau een studie naar de bodemgesteldheid te maken en een goede topografische kaart. Er is voor Pamplona Alta geen echt kadaster waarin terreingrenzen precies vastliggen en daarbij is het in dit geaccidenteerde terrein nodig de niveauverschillen precies te weten. In september vinden de beide studies plaats. Eindconclusie is dat we op bepaalde plaatsen de fundering een stuk dieper (tot ruim 2 meter) moeten aanleggen. Op ander plekken, met name ter plaatse van de tribunes stuitten we al snel op de vaste rotsbodem. Het terrein blijkt niet vervuild hoewel er hier en daar wel afval in wordt aangetroffen”. De burgemeestersverkiezing “Voorlopig de enige belofte die we als Aynimundo hebben gedaan is dat we in de komende twee maanden de plannen technisch uitwerken. Met het oog op de komende burgemeestersverkiezingen is de buurt nu al aan het werk om beloftes en geld binnen te halen. Ook de procedure die moet leiden tot een formele bouwaanvraag blijkt al door de buurt in gang gezet, zij zeggen toe daarvoor zelf de kosten te zullen dragen”. Goed besteed geld Tot zover Warmolt Lameris. De ontwikkeling voor de bouw van de school is in volle gang, de buurt is enthousiast, er komt een nieuwe burgemeester die misschien wel van alles beloofd. Ondertussen kijken wij van Wings of Support over de schouders van Aynimundo mee en denken we: 'dat geld van ons wordt daar wel goed besteed in Ampliación Virgen de Buen Paso in Pamplona Alta in San Juan de Miraflores in Lima'. Wordt vervolgd... Henk Vugteveen

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Henk Vugteveen

Contactpersoon 2

Lex Vries