Shelter for the homeless

Projectgegevens

Projectnaam: Shelter for the homeless
Aanmaakdatum: 17-7-2020
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Bouw van een shelter voor tijdelijke opvang van straatkinderen/jongeren
Begroting: € 30.213,00
Instelling: Kigamboni Community Centre
Land: Tanzania
Locatie: Dar es Salaam

Benodigde producten

KCC ligt in een wijk waar veel armoede is en zodoende zijn spullen als kleding altijd gewenst. Beter is om vooraf aan het bezoek contact op te nemen om te zien wat actueel nodig is.

Omschrijving

Kigamboni Community Centre (KCC) biedt arme kinderen in Kigamboni de mogelijkheid om te studeren. Ook geeft het Centre naschoolse opvang en lessen aan dropouts (straatkinderen die niet de gelegenheid hebben gehad om naar school te gaan, na het 10e levensjaar worden zij op geen school meer geaccepteerd als ze de basisvaardigheden lezen en schrijven niet beheersen). Voor sommige kinderen is het niet meer mogelijk om thuis of in een familie situatie te wonen. Voor deze kinderen is er een shelter waar ze tijdelijk kunnen verblijven. Wij zien in dat het financieren van een nieuwe shelter voor KCC een duurzame oplossing is om de jongeren die genoodzaakt zijn hier tijdelijk te wonen een veilige plek te bieden. Wij hebben veel gesproken over het nieuwe weeshuisbeleid en hoe we daar het best mee om moeten gaan. We zijn het erover eens om deze shelter te blijven sponsoren, omdat we ze de kans willen geven om de kinderen die genoodzaakt zijn hier te wonen weer terug bij hun ouders of familie te brengen. Door te helpen hopen we op een structurele verandering in de shelter. KCC geeft aan dat ze de kinderen onderdak willen blijven geven en tegelijkertijd willen zoeken naar een betere woonsituatie voor de kinderen. Afgelopen jaar is KCC een samenwerking aangegaan met RCA (Railway Children Africa). Deze organisatie zet zich in om een stabiele thuissituatie voor deze kinderen te vinden, het liefst bij familie of in de omgeving waar het kind vandaan komt.

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Yvonne Welzen
Projectcoördinator
Yvonne.w@wingsofsupport.org

Contactpersoon 2

Fleur Scholten
Projectcoördinator
Fleur@wingsofsupport.org