Kinderrechten voorop

Projectgegevens

Projectnaam: Kinderrechten voorop
Aanmaakdatum: 5-1-2022
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Inrichting Kantoor
Begroting: € 4.866,00
Instelling: YOUCA
Land: Brazilië
Locatie:

Benodigde producten

Omschrijving

KIYO, een belgische NGO voor kinderrechten, werkt sinds 2003 in Rio de Janeiro. Dit doen ze door plaatselijke organisaties te steunen.Te veel kinderen zijn slachtoffer van geweld van de drugsbendes of de politie, illegale detentie en kinderarbeid. . Wings of Support werkt al geruime tijd samen met KIYO en sponsort ook enkele van de lokale organisaties waar zij mee samen werken (SER, AMAR en PAMEN) Jongeren fungeren als rolmodel door het realiseren van positieve veranderingen in hun omgeving, hoe klein ook. KIYO ondersteunt hen bij het opzetten van eigen acties om andere kwetsbare jongeren te vertegenwoordigen en zo het beleid te beïnvloeden en bewustwording te creëren. De Braziliaanse NGO YOUCA, opgericht in 2016 bestaat uit zulke rolmodellen. De jongeren van YOUCA zijn allemaal opgegroeid op de grootste vuilnisbelt van Rio en hebben het met de hulp van KIYO voor elkaar gekregen om te studeren aan de universiteit en een eigen NGO op te richten. Hiermee zetten ze zich in voor kinderrechten én tonen ze jongeren hun mogelijkheden. Terwijl we er bij ons van mogen uitgaan dat kinderrechten gerespecteerd worden, is dat in Brazilië helaas niet het geval. Kinderen die in de sloppenwijken opgroeien, die een andere huidskleur hebben of tot een minderheid behoren, krijgen weinig tot geen kansen om zich te ontwikkelen en komen dikwijls in het criminele circuit terecht. YOUCA wil tonen dat het anders kan. Dit doen zij door culturele activiteiten en workshops te organiseren in scholen en buurthuizen, waarbij ze kinderen en hun families aanleren wat hun mogelijkheden zijn. Ook hebben zij zitting in jeugdraden op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau om mee te denken over het beleid tav kinderen en jeugd. Zo komen er meer kansen en meer bewustzijn hetgeen zich op zijn beurt, dankzij deze jongeren, vanzelf vermenigvuldigt. KIYO heeft voor zijn financieringsplan, waar ook YOUCA onder valt, de steun van de Belgische regering gekregen. Een voorwaarde voor deze steun is dat ze zelf 20% inbrengen door andere sponsors te zoeken. Wings of Support heeft heel goede ervaringen met de partners van KIYO en wil graag een deel van het eigen aandeel van KIYO sponsoren. Met deze aanvraag wil WOS de inrichting van het nieuwe kantoor financieren. https://www.youtube.com/watch?v=SqMrL8j2ccU

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Hanna Paul

Contactpersoon 2

Astrid Pauwels