Love2Learn

Projectgegevens

Projectnaam: Love2Learn
Aanmaakdatum: 12-7-2009
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Aankoop educatief materiaal
Begroting: € 4.277,00
Instelling: Student Center (Young Focus)
Land: Filippijnen
Locatie:

Benodigde producten

Schoolmateriaal, kinderkleding

Omschrijving

Veel kinderen in sloppenwijken gaan gewoonweg niet naar school. Dit heeft verschillende redenen. Er is gebrek aan geld en de kinderen moeten meewerken om voldoende rijst op tafel te krijgen. Daarnaast hebben de ouders vaak zelf geen onderwijs genoten en zien geen meerwaarde in de educatie van de kinderen. Sommige kinderen gaan een paar jaar naar school maar vanwege omstandigheden thuis stoppen ze vroegtijdig. Om na verloop van tijd weer terug naar school te gaan is niet zo eenvoudig. Young Focus, een stichting gelegen in de sloppenwijk Smokey Mountain, heeft daarom het Love2Learn project gelanceerd. Love2Learn geeft onderwijs aan kinderen van 8-14 die niet naar een reguliere school gaan. Het project geeft hen een jaar lang basisonderwijs om de kinderen aan te moedigen en te motiveren om (weer terug) naar school te gaan. Love2Learn richt zich ook op de ouders en betrekt hen in de activiteiten van hun kinderen. Ouders leren dan inzien hoe belangrijk het is dat een kind kan lezen en schrijven. Young Focus heeft dit jaar een nieuw gebouw kunnen zetten waar er speciaal een Love2Learn klaslokaal komt waar dagelijks lesgegevens wordt. Wings of Support gaat meehelpen met de laatste benodigdheden voor de inrichting en gaat nog meer educatief materiaal aankopen

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Astrid Pauwels

Contactpersoon 2