Cows for Cash!

Projectgegevens

Projectnaam: Cows for Cash!
Aanmaakdatum: 10-9-2009
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Aankoop van een melkmachine, voer-mix-machine en de bouw van stallen waarmee koeien kunnen worden gemolken, gevoederd en gehouden. Zij zijn hard nodig om door de verkoop van hun melk geld te generen voor Macheo
Begroting: € 4.356,00
Instelling: Macheo
Land: Kenia
Locatie:

Benodigde producten

Er is altijd behoefte aan: schoenen, kleding, dekens, sjaals, speelgoed, fietsjes, springtouwen, kleurmaterialen, kleurboeken, klei, dekentjes, kleertjes, plastic handschoenen, zeep en babyzalf.

Omschrijving

In 2005 vertrokken Marnix Huis in ’t Veld en Maureen Kromowirjo, beiden Nederlanders, naar Kenia om daar aan de slag te gaan als vrijwilliger. Al snel was het plan geboren een nieuw weeshuis op te zetten. Zij werden hierin gedreven door de grote behoefte naar hulp en opvangmogelijkheden voor hulpbehoevende kinderen. Onder Macheo Children’s Centre vallen: Macheo Children’s Home, Macheo Outreach, Macheo Projects en de inkomsten genererende projecten. Een van deze inkomst genererende projecten is het telen van eigen groenten, die vervolgens voor geld wordt verkocht in onder andere Nairobi. Ook is Macheo begonnen met het houden van klein vee, zoals kippen om ze te voorzien van eieren. Nu is Macheo daarnaast begonnen met het houden van groot vee, namelijk koeien. De productie van melk blijkt weinig kapitaal intensief en erg winstgevend te zijn. Door middel van de verkoop van melk wil Macheo inkomsten genereren om een groter deel van hun educational programs in de sloppenwijken te bekostigen. Zelf hebben ze niet genoeg geld om hierin het nodige te kunnen investeren. Daarom doen ze een beroep op Wings of Support. Macheo verwacht de melk zeer makkelijk te kunnen verkopen omdat ze als groot concurrentievoordeel hebben dat zij hun melk niet verdunnen met water. Daarnaast zijn de vooruitzichten van de zuivelmarkt gunstig, deels omdat de bevolking groeit en deels omdat de vraag naar zuivel vanuit de buurlanden van Kenia steeds groter wordt. Macheo heeft al 12 koeien van "Friesian Breed" gekocht. Door middel van een fokproject willen ze dat hun koeien zelf voor meer koeien/kalven gaan zorgen. Op dit moment is er dus geen directe behoefte aan meer koeien, maar wel aan een melkmachine om de koeien efficient te kunnen melken, een voer-mix-machine, die het voer van de koeien op de juiste manier en in de juiste hoeveelheden mengt en nieuwe stallen waarin deze koeien kunnen worden gehouden. Wings of Support kan Macheo helpen door deze kosten op zich te nemen. Door dit project denkt Macheo de nodige stabiliteit en financiele onafhankelijkheid te bereiken die nodig zijn om de kinderen die van Macheo's programma's gebruik maken de garantie te geven dat zij dit ook in de toekomst kunnen blijven doen.

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1Contactpersoon 2

Paul Rommerts