Salaris voor Logopediste

Projectgegevens

Projectnaam: Salaris voor Logopediste
Aanmaakdatum: 6-5-2020
Projectstatus: Lopend
Aanvraag: Salaris voor 3 jaar voor logopediste
Begroting: € 32.256,00
Instelling: Anniecreche
Land: Suriname
Locatie:

Benodigde producten

Omschrijving

De Anniecrèche is een therapeutisch dagcentrum voor jonge kinderen met een verstandelijke beperking, vaak ook in combinatie met een lichamelijke beperking. De groep van 32 kinderen die dagelijks het centrum bezoeken hebben intensieve logopedische begeleiding nodig voor de taal-spraakontwikkeling. Naast individuele therapieën wordt er veel aandacht besteed het begeleiden van leerkrachten en ouders. De manier van communiceren met de kinderen is van groot belang voor de ontwikkeling van de kinderen. Aan WOS wordt gevraagd om te helpen met het salaris van de logopediste zodat zij zich fulltime kan bezighouden met het behandelen en begeleiden van deze groep kinderen.

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Hilde Vas

Contactpersoon 2

Hanna Paul