Salarissen van 4 medewerkers

Projectgegevens

Projectnaam: Salarissen van 4 medewerkers
Aanmaakdatum: 2-4-2020
Projectstatus: Lopend
Aanvraag: Aanvraag voor de betaling van salarissen van 4 medewerkers voor 3 jaar.
Begroting: € 55.453,00
Instelling: Ideas Academy
Land: Maleisië
Locatie:

Benodigde producten

School artikelen, kantoor artikelen.

Omschrijving

Op 17 maart 2020 moest Ideas Academy door de Covid-19-uitbraak de deuren sluiten als reactie op een maatregel van de regering. Bijgevolg werd voor de maand april afgezien van het studentengeld om de financiële lasten voor de ouders van de studenten te verlagen. Covid-19 bedreigt vooral het leven van vluchtelingen, waardoor ze geen besteedbaar inkomen meer hebben om in hun levensbehoeften te voorzien. Daarnaast moest bij Ideas Academy een groot aantal fondsenwervende evenementen worden opgeschort. Met een aanzienlijk lager inkomen worstelt de school om zijn operationele kosten te dekken, zoals het betalen van de huur en de salarissen van de leraren. Desalniettemin streeft Ideas Academy ernaar om alle leraren in dienst te houden die voor de school willen blijven werken, om het nieuwe online leerplatform van de Academie op Google-klaslokalen te faciliteren en daarom onderwijs aan kansarme jongeren te blijven aanbieden. Met deze aanvraag wil Ideas Academy de hulp inroepen van Wings of Support om gedurende drie jaar vier salarissen voor docenten te dekken, zodat Ideas Academy in deze uitdagende tijden kan blijven werken. Het zal gaan om de salariskosten van de (digitale) bibliothecaris, docent Engels, docent Geschiedenis & Aardrijkskunde en docent IT.

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Marthe Klap

Contactpersoon 2

Mireille Meijers