Klaslokaal voor groep 8 Likwon

Projectgegevens

Projectnaam: Klaslokaal voor groep 8 Likwon
Aanmaakdatum: 12-5-2022
Projectstatus: Afgerond
Aanvraag: Bouw van een klaslokaal voor groep 8 in Likwon. Deze groep heeft speciale aandacht nodig ter voorkoming van vroegtijdige schoolverlating
Begroting: € 5.150,00
Instelling: Stichting Samen Succes
Land: Kenia
Locatie:

Benodigde producten

Omschrijving

Deze aanvraag is voor een klaslokaal. U denkt misschien, he weer een school/klaslokaal. Dat klopt , in deze arme streek in het nw van Kenia doet de organisatie SSS er zoveel mogelijk aan om de situatie van de kinderen/jongeren te verbeteren. De mogelijkheid m naar school te gaan is vooral voor meisjes zeer belangrijk. Daarbij is de voorlichting over besnijdenis en de gevaren ervan van het grootste belang. De mensen in Pokot hebben een hard leven. Klimaatverandering en grote droogte zorgen voor sterfte van het vee, een van hun belangrijkste inkomstenbronnen. Dus onze hulp is op alle gebieden zeer welkom. Aangezien het max budget voor klasse 2 projecten 5000 euro is, ben ik hiervan uitgegaan. De werkelijke kosten voor de bouw zijn hoger, maar zullen worden gefinancieerd door de Stichting Samen Succes

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Yvonne Welzen

Contactpersoon 2