Een veilige plek

Projectgegevens

Projectnaam: Een veilige plek
Aanmaakdatum: 30-6-2022
Projectstatus: Lopend
Aanvraag: Bouw van drie lokalen voor buitenschoolse opvang
Begroting: € 4.931,00
Instelling: PEVI AMOR
Land: Brazilië
Locatie:

Benodigde producten

Omschrijving

PEVI AMOR is een Braziliaanse organisatie welke vanuit Nederland door Stichting Children Asking wordt ondersteund. WoS heeft eerder enkele andere PEVI projecten in Rio de Janeiro financieel kunnen ondersteunen. AMOR ligt in een van de buitenwijken van Rio de Janeiro. De omstandigheden voor kinderen zijn lastig want er is veel geweld en drugshandel. De kinderen worden buiten schooltijd opgevangen in de baptisten kerk. Hier vinden lessen en activiteiten plaats om de kinderen op het rechte pad te houden. Het PEVI programma is erop gericht kinderen geestelijk en morele normen en waarden bij te brengen vanuit zeven bijbelse principes. Deze aanvraag omvat de bouw van drie lokalen zodat er meer kinderen in een beter onderkomen terecht kunnen.

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Michael Os de Man

Contactpersoon 2

Annick Rijkschroeff