Ondersteuning door een psycholoog.

Projectgegevens

Projectnaam: Ondersteuning door een psycholoog.
Aanmaakdatum: 14-7-2019
Projectstatus: Lopend
Aanvraag: Aanvraag voor salaris maatschappelijk werker en psycholoog om de meisjes weerbaarder te maken en te kijken of er mogelijkheden zijn ze met familie te herenigen.
Begroting: € 15.345,00
Instelling: Stichting Gina Nederland
Land: Peru
Locatie:

Benodigde producten

Meisjeskleding 2-20, toiletartikelen, schoolbenodigdheden, beddengoed, handdoeken.

Omschrijving

Veel van de meisjes die opgevangen worden in Hogar de Gina hebben een belast verleden. Hoewel het huidige personeel alert is op signalen die erop wijzen dat de psychische ontwikkeling van een meisje in het gedrang is, blijkt het herkennen van deze signalen toch vaak lastig. Het huidige personeel heeft te weinig kennis en vaardigheden om signalen vroegtijdig op te pikken en in te grijpen. Een psychologische screening bij aankomst in het opvanghuis en regelmatige gesprekken met een inpandige (en dus vertrouwde) psycholoog kunnen preventief werken tegen het ontwikkelen van emotionele dan wel psychische problematiek. Daarnaast kan actuele emotionele dan wel psychische problematiek direct behandeld worden binnen een vertrouwde omgeving. Ook kan een psycholoog groepsgewijze bijeenkomsten organiseren waarin de meisjes leren weerbaarder te worden of seksuele voorlichting krijgen. Ten slotte is het in dienst hebben van een psycholoog die het opvanghuis regelmatig bezoekt één van de criteria waar het opvanghuis aan moet voldoen wil het de accreditatie krijgen van het Ministerío de Mujer. Naast psychologische begeleiding is het van belang dat er ook een maatschappelijk werker verbonden is aan het opvanghuis. Asociacíon de Gina heeft als uitgangspunt dat als meisjes niet meer thuis kunnen wonen zij het beste opgevangen kunnen worden door hun verwanten of binnen hun gemeenschap. Alleen als daar geen veilige plek gevonden kan worden, is Hogar de Gina een alternatief. Vanaf het moment dat een meisje in Hogar de Gina arriveert, zou er gekeken moeten worden of en hoe het meisje terug kan keren naar haar thuissituatie.

Bezoek

Wil je dit project bezoeken? Neem dan contact op met de projectcoördinatoren, zij helpen je bij het organiseren van een bezoek.

Contactinformatie

Contactpersoon 1

Eva Bosnjakovic

Contactpersoon 2

Archana Mahabier Panday