Elk kind heeft recht op een menswaardig bestaan. In de Braziliaanse metropool Rio de Janeiro is dat helaas niet altijd het geval. Duizenden kinderen in deze stad, die opgroeien in een krottenwijk, volgen geen onderwijs, worden ingezet als drugskoerier of gaan zwerven in de stad op zoek naar voedsel. Veel kinderen leven dag en nacht in de open lucht. In verband met de Olympische Spelen in 2016 wil het stadsbestuur een schone stad laten zien aan de wereld en daar horen geen straatkinderen bij. Via zogeheten sociale schoonmaakacties worden straatkinderen zonder pardon opgepakt en ver buiten de stad in een overheidsgebouw geplaatst. Met nauwelijks een sociaal programma wachten de kinderen daar hun lot af.

De stichting Sint Martinus is een Nederlandse stichting die straatkinderen in Brazilië helpt en in Rio de Janeiro de hulpverleningsorganisatie Associacão Beneficente AMAR steunt. Deze groeide uit tot een van de betere hulpverleningsorganisaties voor straatkinderen in Brazilië. De stichting Martinus helpt in het bijzonder Associacão Beneficente AMAR en het mensenrechtencentrum CEDECA. Zusterorganisatie AMAR is vooral actief aan de arme noordzijde van de stad. De organisatie draait volledig op Brazilianen. Het is een zeer gedegen organisatie die op kleine schaal, maar zeer (kosten) effectief favela- en straatkinderen in Rio de Janeiro eerstelijns hulp aanbiedt. Dit doen zij o.a. in de vorm van dagopvang en dagprogramma’s. In ernstig verwaarloosde gevallen wordt ook nachtopvang geboden. Hoewel de Braziliaanse economie een van de grotere economieën is van de wereld en steeds meer sociale projecten steunt, zijn de inkomensverschillen enorm groot. Helaas wordt de maatschappelijke verantwoordelijkheid er lokaal nog niet gevoeld om de meest kwetsbaren te beschermen of op te vangen. AMAR doet dat wel en probeert via resocialisering en onderwijs de kinderen weer te herenigingen met hun families.

De stichting Sint Martinus steunt de organisatie bij het straathoekwerk, de realisering van de huizen en het begeleiden van de straatkinderen. In een aantal projecten werkt ze ook samen met de Belgische ontwikkelingsorganisatie KIYO. Samen willen ze de kinderen, die door megasportevenementen in hun metropool buitenspel worden gezet, de kans geven om zélf te sporten, hun grote voetbalhelden als Neymar en Thiago Silva achterna. Recht op sport is bovendien een vaak vergeten kinderrecht en onderdeel van een integrale ontwikkeling en integratie in de gemeenschap. Sport is goed voor de fysieke en psychomotorische ontwikkeling en stimuleert, naast het werken in groepsverband, ook emotionele stabiliteit, creativiteit en zelfvertrouwen. Het recht op sport en spel geldt voor élk kind wereldwijd en mag niet enkel een privilege blijven voor diegenen die het kunnen betalen.

Daarom willen ze een solide sportinfrastructuur en een breed scala aan sportactiviteiten ter beschikking stellen aan straat- en favelakinderen in Rio. AMAR heeft momenteel geen bruikbare infrastructuur om zulke sportactiviteiten aan te bieden en de droom van de kinderen waar te maken. Binnen de huidige accommodaties, in Casa Dom Helder Câmara, een deelproject van AMAR, is er reeds een terrein geïdentificeerd, maar het moet nog wel operationeel gemaakt worden voor sport en spel. Opdat de kinderen ook bij slecht weer kunnen blijven sporten, worden er muren en een afdak geplaatst en moet er toegang tot elektriciteit en water worden gecreëerd ook voor kleedkamers en douches. Het plan is om capaciteit te bieden voor 200 straatkinderen en kinderen van favela’s. Elke dag kan een andere groep jongeren komen sporten. Bovendien kunnen er op dezelfde locatie culturele evenementen worden georganiseerd en competities worden gehouden.

Wings of Support heeft met de Stichting Sint Martinus geholpen om de droom voor deze kinderen waar te maken door een deel van de kosten voor deze sportinfrastructuur op zich te nemen en de bouw van de tribune te financieren. Sporten op een echt sportterrein is voor de meeste kinderen uit de favela’s van Rio een onbereikbare droom. AMAR werkt met straatkinderen én met kinderen uit de favela’s. AMAR is opgericht door de Nederlandse missionaris Martin samen met zijn Braziliaanse vrienden. Om projecten te realiseren werkte Wings of Support regelmatig samen met NCDO en Wilde Ganzen. De stichting Sint Martinus doet in Nederland aan bewustwordingsactiviteiten, geeft lezingen over straatkinderen, enthousiasmeert organisaties, particulieren en scholen om acties te houden en zamelt geld in voor de straatkinderenprojecten in Rio de Janeiro. De stichting Sint Martinus in Nederland is in 1975 opgericht.

Lees meer op www.stichtingsintmartinus.nl en www.acaminho.org.br

Geen berichten gevonden.